Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), februari 2020

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-F Totalt 106,5 106,4 106,0 -0,8 -1,5
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 103,7 98,9 102,7 0,1 -3,0
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     105,8 -7,0 -9,6
C TILLVERKADE VAROR 102,9 102,7 102,9 -0,6 -0,9
F BYGGNADER OCH BYGGNADSARBETEN     114,9 0,5 2,7
10 Livsmedel 101,2 101,3 101,1 -0,1 -0,2
11 Drycker 108,6 106,4 107,6 -0,2 2,0
13 Textilvaror 105,8 101,9 103,1 -0,2 -1,6
14 Kläder 110,5 101,9 102,8 0,8 0,7
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 106,2 108,2 106,6 -0,2 -1,9
17 Papper och pappersvaror 88,7 101,3 91,9 -1,6 -18,7
171 Massa, papper och papp 86,1 98,5 88,8 -2,2 -24,2
172 Varor av papper eller papp 99,1 105,5 101,3 0,0 0,1
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     92,5 -0,3 -0,4
20 Kemikalier och kemiska produkter 100,7 106,3 104,5 1,4 1,2
22 Gummi- och plastvaror 99,8 101,2 100,7 0,1 -0,4
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 103,4 103,7 103,4 0,0 -1,3
24 Metaller 104,6 101,3 103,7 -0,5 -3,5
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 110,2 100,9 107,4 0,2 1,4
26 Datorer, elektronikvaror och optik 100,6 96,4 96,6 -0,6 -1,3
27 Elapparatur 100,2 102,3 101,9 0,7 0,6
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,5 103,3 103,6 0,3 1,0
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,7 103,1 103,3 0,3 1,8
31 Möbler 108,7 106,8 108,0 0,7 1,7
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     107,0 0,3 5,5
35 El, gas, värme och kyla 103,4 89,7 102,2 -2,7 -16,0
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 100,2 89,7 98,6 -4,1 -23,2
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,9 0,6 1,2
42 Anläggningsarbeten 105,7   105,7 2,5 1,4

Källa: Producentprisindex 2020, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 24.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2020, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), februari 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/02/thi_2020_02_2020-03-24_tau_009_sv.html