Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), februari 2020

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 105,9 107,1 105,8 -0,8 -1,7
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 103,7 98,9 102,7 0,1 -3,1
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     108,1 -6,7 -7,9
C TILLVERKADE VAROR 103,5 103,7 103,6 -0,5 -0,5
F BYGGNADER OCH BYGGNADSARBETEN     114,9 0,5 2,7
10 Livsmedel 100,3 100,3 100,1 0,0 0,1
11 Drycker 114,2 113,1 113,7 -0,1 3,1
13 Textilvaror 105,8 101,9 103,1 -0,2 -1,6
14 Kläder 110,5 101,9 102,8 0,8 0,7
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 106,2 108,2 106,6 -0,2 -1,9
17 Papper och pappersvaror 88,7 101,3 91,9 -1,6 -18,7
171 Massa, papper och papp 86,1 98,5 88,8 -2,2 -24,3
172 Varor av papper eller papp 99,1 105,5 101,3 0,0 0,1
20 Kemikalier och kemiska produkter 100,7 106,3 104,5 1,4 1,2
22 Gummi- och plastvaror 99,8 101,2 100,7 0,1 -0,4
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 103,6 103,7 103,5 0,0 -1,3
24 Metaller 104,6 101,3 103,7 -0,5 -3,5
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 110,2 101,0 107,4 0,2 1,4
26 Datorer, elektronikvaror och optik 100,6 96,4 96,6 -0,6 -1,3
27 Elapparatur 100,2 102,3 101,9 0,7 0,6
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,5 103,3 103,6 0,3 1,0
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 107,8 93,7 94,8 0,2 2,1
31 Möbler 108,7 106,8 108,0 0,7 1,7
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     107,0 0,3 5,5
35 El, gas, värme och kyla 97,7 89,7 96,6 -3,2 -18,8
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 92,9 89,7 91,9 -4,6 -25,8
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,9 0,6 1,2
42 Anläggningsarbeten 105,7   105,7 2,5 1,4

Källa: Producentprisindex 2020, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 24.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2020, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), februari 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/02/thi_2020_02_2020-03-24_tau_011_sv.html