Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, februari 2020

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2474 1974 2343 -0,8 -1,6
0 Livsmedel     1642 -0,2 -0,2
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4106 -5,5 -10,3
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     5398 -7,3 -4,5
3B Gas, el och vatten     2782 -2,9 -17,2
5 Produkter från den kemiska industrin     1624 0,9 -0,3
68 Oädla metaller     2146 -1,2 -3,3
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1861 0,2 1,3
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4312 0,5 2,8
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     475 0,2 -0,9
73 Transportmedel     2211 0,2 2,1

Källa: Producentprisindex 2020, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 24.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2020, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, februari 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/02/thi_2020_02_2020-03-24_tau_017_sv.html