Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), april 2020

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 104,0 99,1 101,7 -1,6 -5,8
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 104,1 94,6 102,3 0,0 -3,6
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     68,8 -16,3 -45,4
C TILLVERKADE VAROR 100,3 100,7 100,5 -1,2 -3,8
F BYGGNADER OCH BYGGNADSARBETEN     115,0 -0,2 2,1
10 Livsmedel 100,4 100,8 100,3 -0,3 0,0
11 Drycker 113,2 112,9 113,0 -0,4 2,5
13 Textilvaror 106,3 102,9 104,0 0,7 -0,8
14 Kläder 110,6 102,2 103,0 1,4 0,9
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 106,7 108,3 107,0 0,7 -0,6
17 Papper och pappersvaror 88,5 101,4 91,7 -0,5 -16,2
171 Massa, papper och papp 86,1 99,5 88,9 -0,3 -20,9
172 Varor av papper eller papp 98,0 104,3 100,1 -1,1 -0,9
20 Kemikalier och kemiska produkter 100,7 102,0 101,5 -0,9 -1,2
22 Gummi- och plastvaror 99,1 99,6 99,5 -0,5 -1,3
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 104,2 103,3 103,9 0,3 -0,3
24 Metaller 101,6 97,7 100,2 -0,9 -7,5
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 108,8 100,5 106,3 -0,8 -0,5
26 Datorer, elektronikvaror och optik 101,1 96,7 96,9 0,2 -1,2
27 Elapparatur 100,2 101,8 101,5 0,1 -0,1
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,5 103,1 103,4 0,0 0,2
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 109,8 93,8 95,0 0,3 2,4
31 Möbler 108,8 106,9 108,1 0,3 1,7
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     106,9 0,3 4,7
35 El, gas, värme och kyla 93,7 66,6 91,0 -3,1 -18,5
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 86,8 66,6 83,8 -4,8 -26,2
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,9 0,0 0,6
42 Anläggningsarbeten 104,2   104,2 -1,1 -1,5

Källa: Producentprisindex 2020, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 25.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2020, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), april 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/04/thi_2020_04_2020-05-25_tau_011_sv.html