Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), maj 2020

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-F Totalt 104,1 99,1 101,8 0,2 -5,8
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 102,3 95,9 101,0 -1,2 -4,2
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     74,4 14,8 -40,6
C TILLVERKADE VAROR 98,9 99,5 99,2 0,1 -4,7
F BYGGNADER OCH BYGGNADSARBETEN     114,4 -0,6 0,8
10 Livsmedel 102,4 102,7 102,4 1,1 0,7
11 Drycker 108,6 106,1 107,5 0,4 2,4
13 Textilvaror 106,3 101,5 103,0 -1,0 -1,4
14 Kläder 110,6 102,3 103,1 0,1 1,3
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 107,3 109,7 107,7 0,6 0,1
17 Papper och pappersvaror 90,6 102,1 93,5 1,9 -14,0
171 Massa, papper och papp 88,4 100,4 91,0 2,3 -18,2
172 Varor av papper eller papp 99,2 104,4 101,0 0,8 -0,4
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     92,6 0,1 0,5
20 Kemikalier och kemiska produkter 101,1 101,4 101,2 -0,3 -1,7
22 Gummi- och plastvaror 97,4 99,5 98,7 -0,8 -2,2
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 103,5 102,3 103,1 -0,6 -0,5
24 Metaller 101,2 98,2 100,4 0,2 -6,3
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 108,9 100,1 106,2 0,0 -0,2
26 Datorer, elektronikvaror och optik 101,1 96,5 96,8 -0,1 -1,4
27 Elapparatur 100,4 101,8 101,6 0,1 0,3
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,5 103,3 103,5 0,2 0,3
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 108,9 103,4 103,8 0,4 2,2
31 Möbler 109,2 106,2 108,1 0,0 1,5
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     106,9 -0,1 4,4
35 El, gas, värme och kyla 99,5 67,5 97,1 -0,2 -15,5
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 94,0 67,5 90,7 -0,3 -23,1
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,3 -0,6 0,1
42 Anläggningsarbeten 101,3   101,3 -2,8 -4,3

Källa: Producentprisindex 2020, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, Anssi Peltola 029 551 3482, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 24.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. maj 2020, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), maj 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/05/thi_2020_05_2020-06-24_tau_009_sv.html