Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), november 2020

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 106,0 102,1 104,0 0,2 -3,2
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 105,2 89,6 102,4 2,0 3,3
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     90,0 3,6 -23,0
C TILLVERKADE VAROR 102,3 101,1 101,7 0,2 -2,0
F BYGGNADER OCH BYGGNADSARBETEN     114,7 -0,1 0,1
10 Livsmedel 101,4 101,7 101,3 0,2 1,6
11 Drycker 116,7 112,6 115,2 1,1 4,6
13 Textilvaror 107,2 100,2 102,4 0,2 -1,9
14 Kläder 111,5 98,5 99,7 -0,1 -2,8
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 108,6 107,8 108,6 0,4 2,0
17 Papper och pappersvaror 87,0 100,2 90,3 -0,1 -5,1
171 Massa, papper och papp 84,1 98,0 87,0 0,0 -6,4
172 Varor av papper eller papp 98,2 103,6 100,0 -0,4 -1,6
20 Kemikalier och kemiska produkter 99,1 99,2 99,1 0,0 -4,0
22 Gummi- och plastvaror 98,6 97,1 97,9 0,5 -3,0
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 103,0 101,4 102,5 0,1 -1,4
24 Metaller 104,5 101,9 104,0 1,6 -1,2
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 109,9 98,3 106,5 -0,3 -1,0
26 Datorer, elektronikvaror och optik 100,8 94,3 94,7 -0,2 -2,8
27 Elapparatur 99,6 100,5 100,4 0,0 -1,1
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 104,1 102,7 103,3 -0,1 0,3
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 109,2 94,3 95,4 0,0 2,2
31 Möbler 110,3 104,5 108,1 0,1 0,8
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     106,6 0,0 1,2
35 El, gas, värme och kyla 101,4 88,6 100,0 -3,8 -14,6
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 98,5 88,6 96,7 -5,6 -20,3
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,3 0,0 0,2
42 Anläggningsarbeten 102,3   102,3 0,1 -2,2

Källa: Producentprisindex 2020, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 23.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. november 2020, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), november 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/11/thi_2020_11_2020-12-23_tau_011_sv.html