Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), december 2020

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 103,1 101,3 102,2 1,0 -2,9
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     102,5 0,3 1,8
C TILLVERKADE VAROR 101,0 101,2 101,0 0,6 -3,7
10 Livsmedel 102,1 103,6 102,4 -0,1 1,1
11 Drycker 109,4 103,6 108,6 -0,9 2,9
13 Textilvaror 107,2 93,1 100,6 0,1 -1,3
14 Kläder 111,5 103,6 106,6 0,0 2,5
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 108,2 99,1 104,0 0,3 2,5
17 Papper och pappersvaror 86,8 96,5 93,9 -0,5 -5,5
171 Massa, papper och papp 83,8 96,3 93,5 -0,6 -5,9
172 Varor av papper eller papp 98,4 100,2 99,0 -0,1 -0,7
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     88,6 0,0 -1,0
20 Kemikalier och kemiska produkter 99,6 117,8 112,0 0,2 0,0
22 Gummi- och plastvaror 98,7 103,5 101,7 0,0 -1,2
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 102,1 88,4 99,5 -1,3 -4,8
24 Metaller 107,0 103,7 103,5 2,6 -1,7
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 108,7 112,0 109,1 -0,7 -0,6
26 Datorer, elektronikvaror och optik 100,8 94,2 95,0 0,7 -6,8
265 Instrument och apparater för mätning, provning och navigering samt ur     107,3 1,6 0,4
27 Elapparatur 99,9 105,4 104,5 0,2 -0,2
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,6 106,1 106,3 0,0 1,0
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 108,0 105,4 106,4 0,1 0,7
31 Möbler 110,4 104,9 109,8 0,1 3,0
35 El, gas, värme och kyla 115,0 139,6 115,4 7,8 1,5
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 118,9 139,6 119,4 12,7 2,2
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,3 0,0 0,2

Källa: Producentprisindex 2020, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 25.01.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2020, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), december 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/12/thi_2020_12_2021-01-25_tau_003_sv.html