Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), december 2020

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 107,0 103,8 105,3 1,2 -1,9
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 106,8 88,8 103,6 1,2 1,2
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     95,3 5,9 -21,1
C TILLVERKADE VAROR 102,6 101,6 102,1 0,4 -1,7
F BYGGNADER OCH BYGGNADSARBETEN     114,6 0,0 0,3
10 Livsmedel 101,3 103,2 101,7 0,4 2,0
11 Drycker 114,6 112,6 113,8 -1,1 2,9
13 Textilvaror 107,2 100,1 102,3 -0,1 -2,3
14 Kläder 111,5 97,6 98,9 -0,8 -3,0
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 108,2 109,2 108,5 -0,1 2,2
17 Papper och pappersvaror 86,8 99,9 90,1 -0,2 -4,5
171 Massa, papper och papp 83,8 97,5 86,7 -0,3 -5,6
172 Varor av papper eller papp 98,4 103,6 100,2 0,1 -1,4
20 Kemikalier och kemiska produkter 99,6 99,9 99,7 0,6 -3,3
22 Gummi- och plastvaror 98,7 97,0 97,8 0,0 -2,9
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 102,3 102,1 102,1 -0,3 -2,1
24 Metaller 107,0 103,4 105,9 1,8 0,0
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 108,7 98,5 105,7 -0,8 -2,0
26 Datorer, elektronikvaror och optik 100,8 94,1 94,5 -0,2 -2,4
27 Elapparatur 99,9 99,8 100,1 -0,3 -1,1
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 104,0 102,6 103,2 -0,1 0,3
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 109,3 94,3 95,5 0,1 2,2
31 Möbler 110,4 104,0 108,0 -0,1 0,8
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     106,6 0,0 0,5
35 El, gas, värme och kyla 110,8 130,4 112,0 12,0 1,9
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 112,4 130,4 113,9 17,8 2,6
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,3 0,0 0,2
42 Anläggningsarbeten 102,3   102,3 0,0 -1,0

Källa: Producentprisindex 2020, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 25.01.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2020, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), december 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/12/thi_2020_12_2021-01-25_tau_011_sv.html