Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, december 2020

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2501 1913 2331 1,2 -1,9
0 Livsmedel     1639 0,3 0,2
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4036 8,4 -11,2
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     4734 6,2 -20,1
3B Gas, el och vatten     3147 10,8 1,0
5 Produkter från den kemiska industrin     1577 0,4 -2,6
68 Oädla metaller     2318 3,5 5,9
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1843 -0,1 -0,3
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4286 -0,1 0,3
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     466 -0,1 -1,7
73 Transportmedel     2219 -0,1 1,6

Källa: Producentprisindex 2020, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 25.01.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2020, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, december 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/12/thi_2020_12_2021-01-25_tau_017_sv.html