Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), maj 2021

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 111,2 1,6 12,1
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 96,7 0,3 0,8
C TILLVERKADE VAROR 106,2 1,1 6,7
10 Livsmedel 108,6 -0,3 5,5
11 Drycker 105,6 0,0 -0,2
13 Textilvaror 100,9 -0,6 -0,7
14 Kläder 98,4 -0,2 -4,2
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 108,4 0,2 -1,0
17 Papper och pappersvaror 114,3 2,7 12,0
171 Massa, papper och papp 119,4 4,1 18,9
172 Varor av papper eller papp 105,7 0,2 1,3
20 Kemikalier och kemiska produkter 115,8 3,5 14,2
22 Gummi- och plastvaror 102,9 2,8 3,5
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 103,1 1,4 0,7
24 Metaller 124,5 3,8 26,4
244 Andra metaller än järn 130,0 3,0 40,0
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 103,0 1,2 3,1
26 Datorer, elektronikvaror och optik 95,9 0,5 -0,8
27 Elapparatur 103,0 0,1 1,0
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,3 0,1 0,1
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,9 0,2 1,4
30 Andra transportmedel 100,9 -0,7 -5,4
31 Möbler 107,3 0,1 1,0
35 El, gas, värme och kyla 149,6 21,2 121,7
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 149,6 21,2 121,7

Källa: Producentprisindex 2021, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, Leevi Ahonen 029 551 3760, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.06.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. maj 2021, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), maj 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/05/thi_2021_05_2021-06-24_tau_007_sv.html