Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2015=100, BtoAll, 1:a kvartalet 2021

Tjänster efter näringsgren (CPA 2015) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 106,8 0,9 0,9
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 109,1 3,1 3,7
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 109,3 0,6 0,1
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 103,2 -0,4 -1,7
L FASTIGHETSTJÄNSTER 107,9 0,5 1,2
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 105,4 0,3 -0,4
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 100,8 -0,5 0,6
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 106,7 -0,5 0,6
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 117,3 3,3 3,7
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 106,6 1,4 0,2
S ANDRA TJÄNSTER 107,2 0,2 1,1
49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem 107,2 2,6 1,6
49.32 Tjänster avseende taxitrafik 115,9 0,5 -0,5
49.41 Tjänster avseende vägtransport av gods 110,1 2,6 1,2
50.20 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, godstrafik 90,4 3,6 -12,6
52 Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport 113,2 4,1 7,4
52.10 Tjänster avseende magasinering och varulagring 108,0 -0,2 -2,0
52.24 Tjänster avseende godshantering 95,0 -2,9 -1,0
53 Postbefordran och kurirtjänster 135,4 1,7 4,1
53.10 Postbefordran via nationella posten 141,3 1,2 5,4
53.20 Annan postbefordran samt kurirtjänster 108,2 1,1 -2,1
56 Bar- och restaurangtjänster 110,0 0,6 2,2
58 Förlagstjänster 109,0 -0,1 -2,4
61 Telekommunikation 98,9 -1,4 -3,3
62 Dataprogrammerings-, datakonsulttjänster o.d. 103,2 0,0 -0,8
63 Informationstjänster 92,0 -0,7 -1,0
68.20A Hyror för kontorslokaler 105,3 0,7 1,3
68.20B Hyror för affärslokaler 105,1 1,4 1,8
69 Juridiska och ekonomiska konsulttjänster 108,0 -0,1 -0,1
69.10 Juridiska tjänster 114,3 0,3 0,9
69.20 Tjänster avseende redovisning, bokföring och revision, skatterådgivning 104,8 -0,3 -0,6
70.2 Företagsrådgivningstjänster 107,1 0,7 -0,3
71.2 Tjänster avseende teknisk provning och analys 101,8 0,7 0,6
73 Reklam- och marknadsundersökningstjänster 103,3 -0,8 -1,0
73.1 Reklamtjänster 102,9 -0,9 -1,1
77.32 Tjänster avseende uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 90,7 -2,7 -3,1
78.20 Tjänster avseende personaluthyrning 106,8 0,8 2,0
81 Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och underhåll av grönytor 109,3 0,8 2,1
81.1 Fastighetsrelaterade stödtjänster 111,5 0,9 2,3
81.2 Tjänster avseende rengöring och lokalvård 108,1 0,8 1,9
85 Tjänster avseende utbildning 106,7 -0,5 0,6
86 Tjänster avseende hälso- och sjukvård 117,3 3,3 3,7
90 Konstnärliga och kulturella tjänster samt underhållningstjänster 115,4 -0,3 -0,5
93 Idrotts-, fritids- och nöjestjänster 102,9 2,3 0,6
95 Tjänster avseende reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 108,1 0,0 1,0
96.01 Tvätteritjänster 104,0 -0,6 -0,7

Källa: Producentprisindex 2021, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, Leevi Ahonen 029 551 3760, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.06.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. maj 2021, Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2015=100, BtoAll, 1:a kvartalet 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/05/thi_2021_05_2021-06-24_tau_023_sv.html