Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2022, februari

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), juni 2021

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 113,4 2,0 12,6
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 97,9 1,2 -0,2
C TILLVERKADE VAROR 107,3 1,0 7,7
10 Livsmedel 108,0 -0,6 5,9
11 Drycker 105,6 0,0 -0,2
13 Textilvaror 100,8 -0,1 -1,3
14 Kläder 98,5 0,2 -3,0
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 107,4 -1,0 -1,1
17 Papper och pappersvaror 118,3 3,6 16,1
171 Massa, papper och papp 124,9 4,6 24,7
172 Varor av papper eller papp 107,4 1,6 2,8
20 Kemikalier och kemiska produkter 117,8 1,7 17,8
22 Gummi- och plastvaror 104,3 1,4 5,8
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 103,6 0,5 1,6
24 Metaller 129,8 4,3 32,2
244 Andra metaller än järn 130,9 0,8 37,1
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 103,2 0,2 2,6
26 Datorer, elektronikvaror och optik 95,5 -0,4 -0,6
27 Elapparatur 103,3 0,2 1,7
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,3 0,0 0,3
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,7 0,8 2,1
30 Andra transportmedel 101,5 0,6 -2,9
31 Möbler 108,0 0,7 2,5
35 El, gas, värme och kyla 173,7 16,1 79,0
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 173,7 16,1 79,0

Källa: Producentprisindex 2021, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, Leevi Ahonen 029 551 3760, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 26.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juni 2021, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), juni 2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/06/thi_2021_06_2021-07-26_tau_007_sv.html