Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), juli 2021

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 113,2 117,3 113,8 1,9 10,3
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 107,6 100,3 106,2 -3,0 6,8
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     132,4 4,8 46,6
C TILLVERKADE VAROR 114,2 109,8 112,0 2,2 10,1
10 Livsmedel 103,0 106,6 104,0 0,3 2,4
11 Drycker 117,0 114,7 116,1 0,1 1,6
13 Textilvaror 114,4 101,3 105,1 1,3 2,6
14 Kläder 112,3 98,4 99,7 0,2 -1,8
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 137,7 110,6 134,4 11,1 24,2
17 Papper och pappersvaror 105,1 122,2 109,4 3,7 18,0
171 Massa, papper och papp 113,6 130,5 117,2 5,4 30,1
172 Varor av papper eller papp 95,5 108,6 99,5 0,2 -1,3
20 Kemikalier och kemiska produkter 116,5 121,9 120,4 3,8 19,2
22 Gummi- och plastvaror 111,4 105,7 108,3 1,4 10,1
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 105,6 103,6 105,0 1,8 2,4
24 Metaller 143,8 136,2 140,8 7,4 38,5
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 122,2 105,0 117,3 1,7 10,3
26 Datorer, elektronikvaror och optik 101,4 95,3 95,7 0,0 -0,4
27 Elapparatur 103,0 103,5 103,6 0,5 2,5
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 105,9 103,8 104,7 0,5 1,1
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 111,2 95,9 97,1 0,3 1,5
31 Möbler 113,9 108,4 111,8 1,0 3,4
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     106,4 -0,1 -0,8
35 El, gas, värme och kyla 128,1 261,1 137,3 13,6 48,0
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 138,0 261,1 150,4 19,2 74,2
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     104,4 0,0 3,1
42 Anläggningsarbeten 107,9   107,9 0,4 6,8

Källa: Producentprisindex 2021, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.08.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juli 2021, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), juli 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/07/thi_2021_07_2021-08-24_tau_011_sv.html