Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), oktober 2021

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 122,4 1,9 23,5
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 99,6 1,5 38,2
C TILLVERKADE VAROR 122,2 1,9 23,1
10 Livsmedel 109,3 -0,3 4,4
11 Drycker 104,1 -0,2 1,8
13 Textilvaror 100,4 2,6 8,2
14 Kläder 103,8 0,4 1,0
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 149,6 -8,5 53,1
17 Papper och pappersvaror 116,1 2,2 20,1
171 Massa, papper och papp 116,0 2,3 20,3
172 Varor av papper eller papp 117,7 -0,3 13,3
20 Kemikalier och kemiska produkter 142,0 2,7 24,0
22 Gummi- och plastvaror 118,9 1,0 15,0
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 92,6 2,1 1,6
24 Metaller 150,7 2,9 52,1
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 132,1 3,0 21,7
26 Datorer, elektronikvaror och optik 94,6 0,9 2,0
27 Elapparatur 109,0 1,5 3,2
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 108,4 0,7 2,3
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 108,2 0,6 3,8
31 Möbler 108,2 0,2 3,1
35 El, gas, värme och kyla 370,1 -12,3 186,3
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 370,1 -12,3 186,3

Källa: Producentprisindex 2021, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. oktober 2021, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), oktober 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/10/thi_2021_10_2021-11-24_tau_005_sv.html