Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2022, februari

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), oktober 2021

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 116,4 122,7 117,6 1,0 13,3
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 108,8 105,6 108,2 1,3 7,8
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     154,6 11,9 78,0
C TILLVERKADE VAROR 119,9 113,1 116,4 1,7 14,7
10 Livsmedel 104,0 107,4 104,9 0,2 3,7
11 Drycker 116,7 114,8 116,0 -0,2 1,8
13 Textilvaror 115,2 99,1 103,8 0,2 1,5
14 Kläder 112,7 99,8 101,1 0,4 1,3
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 144,8 111,2 140,7 -3,9 30,1
17 Papper och pappersvaror 110,7 126,0 114,5 1,2 26,7
171 Massa, papper och papp 120,9 135,6 123,8 0,8 42,3
172 Varor av papper eller papp 98,1 110,2 101,8 1,9 1,4
20 Kemikalier och kemiska produkter 123,5 130,7 128,7 3,6 29,9
22 Gummi- och plastvaror 113,5 108,4 110,7 1,2 13,8
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 109,0 108,7 108,8 2,7 6,3
24 Metaller 157,9 149,4 154,6 3,9 51,0
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 130,9 109,2 124,8 0,5 16,7
26 Datorer, elektronikvaror och optik 101,8 95,9 96,2 0,1 1,4
27 Elapparatur 106,5 105,6 106,1 1,5 5,7
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 108,9 105,9 107,0 0,9 3,5
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 119,1 94,8 96,5 -0,4 1,1
31 Möbler 115,7 111,1 114,0 0,3 5,6
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     108,9 -0,3 2,1
35 El, gas, värme och kyla 125,3 216,8 131,5 -9,3 26,6
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 131,4 216,8 139,9 -12,7 36,7
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     104,4 0,0 3,1
42 Anläggningsarbeten 109,7   109,7 0,2 7,4

Källa: Producentprisindex 2021, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. oktober 2021, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), oktober 2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/10/thi_2021_10_2021-11-24_tau_011_sv.html