Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättning inom huvudnäringsgrenarna tillverkning 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2021-05-12)
B Utvinning av mineral 10/2020 7,7 7,7 0,0
11/2020 7,9 6,8 -1,1
12/2020 12,0 9,8 -2,2
01/2021 5,6 2,3 -3,3
02/2021 4,7 1,6 -3,1
C Tillverkning 10/2020 -2,4 -3,0 -0,6
11/2020 -2,4 -2,4 0,0
12/2020 -3,8 -3,8 0,0
01/2021 -3,4 -4,1 -0,7
02/2021 0,4 -0,3 -0,7
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 10/2020 -14,4 -15,2 -0,8
11/2020 -12,1 -12,3 -0,2
12/2020 1,8 2,5 0,7
01/2021 18,9 22,9 4,0
02/2021 29,8 31,9 2,1
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 10/2020 3,4 5,1 1,7
11/2020 5,1 5,5 0,4
12/2020 4,6 3,0 -1,6
01/2021 7,3 3,9 -3,4
02/2021 -7,1 -4,2 2,9
10-11 Livsmedelsindustri 10/2020 -0,4 -1,2 -0,8
11/2020 -4,1 -4,1 0,0
12/2020 -7,0 -6,8 0,2
01/2021 -2,0 -3,4 -1,4
02/2021 -0,1 -0,3 -0,2
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 10/2020 -5,4 -6,5 -1,1
11/2020 2,8 3,4 0,6
12/2020 2,4 4,6 2,2
01/2021 7,6 8,3 0,7
02/2021 -0,9 -1,9 -1,0
16-17 Skogsindustri 10/2020 -8,4 -8,4 0,0
11/2020 -6,1 -6,1 0,0
12/2020 -8,9 -8,7 0,2
01/2021 -1,2 -1,9 -0,7
02/2021 22,6 20,7 -1,9
19-22 Kemisk industri 10/2020 -12,7 -13,5 -0,8
11/2020 -17,1 -16,8 0,3
12/2020 -11,6 -12,0 -0,4
01/2021 -5,5 -6,5 -1,0
02/2021 -2,2 -2,2 0,0
24-30 Metallindustri 10/2020 3,2 2,3 -0,9
11/2020 5,5 5,1 -0,4
12/2020 -7,1 -6,8 0,3
01/2021 -5,1 -5,4 -0,3
02/2021 -2,9 -3,2 -0,3
26-27 El- och elektronikindustri 10/2020 14,9 15,3 0,4
11/2020 17,5 18,3 0,8
12/2020 1,1 0,7 -0,4
01/2021 7,2 6,1 -1,1
02/2021 -5,2 -5,5 -0,3
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 10/2020 0,8 -0,1 -0,9
11/2020 0,9 0,8 -0,1
12/2020 -7,5 -7,2 0,3
01/2021 -3,2 -3,4 -0,2
02/2021 -0,2 -0,4 -0,2
B-D Hela industrin exkl. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och 10/2020 -4,0 -4,7 -0,7
11/2020 -1,6 -1,7 -0,1
12/2020 -7,7 -7,6 0,1
01/2021 0,1 -0,1 -0,2
02/2021 6,2 5,9 -0,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av arbetsdagskorrigerade omsättningen inom industrins näringsgrenar

Näringsgren/År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
B Utvinning av mineral 2017 -0,3 2,5
2018 -0,9 1,8
2019 -4,7 5,6
C Tillverkning 2017 -0,3 1,5
2018 -0,2 0,6
2019 -0,2 0,5
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2017 -0,2 0,4
2018 0,2 0,3
2019 -1,5 1,7
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2017 -1,2 1,8
2018 -0,4 1,3
2019 -0,9 1,6
10-11 Livsmedelsindustri 2017 -0,1 0,9
2018 -0,3 0,9
2019 0,5 0,8
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 2017 -0,3 0,9
2018 -0,2 0,3
2019 1,4 1,5
16-17 Skogsindustri 2017 0,3 0,6
2018 0,5 0,6
2019 -0,4 0,5
19-22 Kemisk industri 2017 -0,1 0,4
2018 -0,2 0,2
2019 -0,3 0,6
24-30 Metallindustri 2017 0,1 2,1
2018 -0,2 1,3
2019 -0,2 1,1
26-27 El- och elektronikindustri 2017 0,4 2,4
2018 -1,3 1,7
2019 -0,3 0,7
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 2017 -0,1 0,6
2018 -0,1 0,4
2019 -0,3 0,7
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2021, mars, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 12.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. mars 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2021/03/tlv_2021_03_2021-05-12_rev_001_sv.html