Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerade omsättning i näringsgrenar inom tillverkning, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
04-06/2020 07-09/2020 10-12/2020 01-03/2021 03/2021
B Utvinning av mineral 22,6 -6,0 8,2 5,9 12,9
C Tillverkning -8,9 -7,7 -3,1 0,0 3,9
D Försörjning av el, gas, värme och kyla -9,5 -8,7 -7,4 23,7 15,8
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering -6,3 -0,5 4,4 1,4 4,2
10-11 Livsmedelsindustri -5,8 0,0 -4,1 -0,7 1,2
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri -12,5 3,6 -0,1 10,4 26,0
16-17 Skogsindustri -16,3 -14,4 -7,7 8,4 8,8
19-22 Kemisk industri -26,4 -18,2 -14,1 -1,1 4,8
24-30 Metallindustri 1,4 -2,8 -0,3 -1,4 3,4
26-27 El- och elektronikindustri 13,8 -1,7 10,0 3,7 9,1
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) -3,5 -6,0 -2,4 -0,4 2,2
B-D Hela industrin exkl. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och -8,4 -8,0 -4,8 3,5 4,7
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2021, mars, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 12.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. mars 2021, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerade omsättning i näringsgrenar inom tillverkning, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2021/03/tlv_2021_03_2021-05-12_tau_001_sv.html