Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 28.11.2012

Värdet av industriproduktionen 88,6 miljarder euro år 2011

Uppgifterna för år 2011 har i statistiken över industriproduktionen uppdaterats i statistiktjänsten StatFin 28.11.2012. Statistiken omfattar uppgifter om värdet och volymen av den inhemska sålda produktionen och om volymen av den inhemska totalproduktionen efter varubenämning. I tjänsten finns också uppgifter från åren 1998–2010. Uppgifterna samlas in årligen från företagen och arbetsställena (näringsgrenar: utvinning av mineral B samt tillverkning C).

Värdet av den sålda industriproduktionen efter näringsgrenens benämning år 2011

Näringsgren Värdet av såld produktion (mn euro) Andel av industri-
produktionen (%)
Förändring av värdet på årsnivå (%)
Totalt 88 575 100,0 8,9
B Utvinning av mineral 1 384 1,6 15,1
C Tillverkning 87 127 98,4 8,8
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning 8 576 9,7 7,7
13-15 Textil-, beklädnads-, läder- och skoindustri 643 0,7 2,6
16-17 Skogsindustri 16 158 18,2 2,3
19-22 Kemisk industri 21 187 23,9 22,7
24-30, 33 Metallindustri 35 969 40,6 5,3
18, 23, 31, 32 Övrig fabrikstillverkning 4 594 5,2 8,0
Produktion tillhörande andra näringsgrenar 63 0,1 16,7

Värdet av såld industriproduktion

Värdet av såld produktion inom tillverkning (näringsgrenarna B och C) uppgick till ungefär 88,6 miljarder euro år 2011. Av det totala värdet av den sålda produktionen var metallindustriprodukternas andel 40,6 procent, den kemiska industrins 23,9 procent, skogsindustrins 18,2 procent och livsmedelsindustrins 9,7 procent. Det skedde inga ändringar från året innan i storleksordningen på dessa huvudnäringsgrenar. Näringsgrenarnas undergrupper beskrivs i tabellbilaga 1.

År 2011 ökade värdet av industriproduktionen i Finland med 8,9 procent från året innan, men värdet av produktionen var fortfarande klart lägre än år 2008. År 2011 ökade värdet av produktionen inom den kemiska industrin med 22,7 procent, inom skogsindustrin med 2,3 procent och inom metallindustrin med 5,3 procent.


Källa: Industriproduktion 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristian Taskinen 09 1734 2238, hyodyke.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (228,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 28.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industriproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-6397. 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tti/2011/tti_2011_2012-11-28_tie_001_sv.html