Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 2.12.2015

Värdet av industriproduktionen 81,3 miljarder euro år 2014

Enligt Statistikcentralens statistik över industriproduktionen uppgick värdet av den sålda produktionen inom tillverkning (näringsgrenarna B och C) till ungefär 81,3 miljarder euro år 2014. Värdet minskade med 1,1 procent från året innan. Av det totala värdet av den sålda produktionen var metallindustrins andel 39,0 procent, den kemiska industrins 24,2 procent, skogsindustrins 18,6 procent och livsmedelsindustrins 10,9 procent. Näringsgrenarnas undergrupper beskrivs i tabellbilaga 1.

Värdet av den sålda industriproduktionen efter PRODCOM-benämningens näringsgren år 2014

  Värdet av den sålda industriproduktionen (mn euro) Andel av industri-produktionen (%) Förändring på årsnivå (%)
Näringsgrenarna totalt 81 343 100,0 -1,1
B Utvinning av mineral 1 297 1,6 0,9
C Tillverkning 79 968 98,3 -1,2
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning 8 873 10,9 -1,7
13-15 Textil-, beklädnads-, läder- och skoindustri 533 0,7 -5,2
16-17 Skogsindustri 15 155 18,6 -1,1
19-22 Kemisk industri 19 698 24,2 -5,8
24-30, 33 Metallindustri 31 710 39,0 2,5
18, 23, 31, 32 Övrig fabriksindustri 3 999 4,9 -4,1
Produktion tillhörande andra näringsgrenar 77 0,1 17,0

Uppgifterna för år 2014 har i statistiken över industriproduktionen uppdaterats i statistiktjänsten StatFin 2.12.2015. Samtidigt har uppgifterna för år 2013 uppdaterats. Statistiken omfattar uppgifter om värdet och volymen av den inhemska sålda produktionen och om volymen av den inhemska totalproduktionen efter varubenämning. I tjänsten finns uppgifter fr.o.m. år 1998. Uppgifterna samlas in årligen från företagen och arbetsställena (näringsgrenar: utvinning av mineral B samt tillverkning C).


Källa: Industriproduktion 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ilkka Kallio 029 551 2486, Vilppu Salovaara 029 551 2791, hyodyke.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (201,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 2.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industriproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-6397. 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tti/2014/tti_2014_2015-12-02_tie_001_sv.html