Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 30.11.2016

Värdet av industriproduktionen 77,8 miljarder euro år 2015

Enligt Statistikcentralens statistik över industriproduktionen uppgick värdet av den sålda produktionen inom tillverkning (näringsgrenarna B och C) till ungefär 77,8 miljarder euro år 2015. Värdet minskade med 4,3 procent från året innan. Av det totala värdet av den sålda produktionen var metallindustrins andel 41,4 procent, den kemiska industrins 20,9 procent, skogsindustrins 19,8 procent och livsmedelsindustrins 10,8 procent. Näringsgrenarnas undergrupper beskrivs i tabellbilaga 1.

Värdet av den sålda industriproduktionen efter PRODCOM-benämningens näringsgren år 2015

  Värdet av den sålda industriproduktionen (mn euro) Andel av industri-produktionen (%) Förändring på årsnivå (%)
Industrinäringsgrenarna totalt 77 814 100,0 -4,3
B Utvinning av mineral 1 165 1,5 -10,2
C Tillverkning 76 649 98,5 -4,2
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning 8 430 10,8 -4,9
13-15 Textil-, beklädnads-, läder- och skoindustri 502 0,6 -3,0
16-17 Skogsindustri 15 396 19,8 1,6
19-22 Kemisk industri 16 299 20,9 -17,6
24-30, 33 Metallindustri 32 198 41,4 1,7
18, 23, 31, 32 Övrig fabriksindustri 3 824 4,9 -4,2

Uppgifterna för år 2015 har i statistiken över industriproduktionen uppdaterats i statistiktjänsten StatFin 30.11.2016. Samtidigt har uppgifterna för åren 2014 och 2013 uppdaterats. Statistiken omfattar uppgifter om värdet och volymen av den inhemska sålda produktionen och om volymen av den inhemska totalproduktionen efter varubenämning. I tjänsten finns uppgifter fr.o.m. år 1998. Uppgifterna samlas årligen in från företagen och arbetsställena (näringsgrenar: utvinning av mineral B samt tillverkning C).


Källa: Industriproduktion 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ilkka Kallio 029 551 2486, Vilppu Salovaara 029 551 2791, hyodyke.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (201,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 30.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industriproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-6397. 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tti/2015/tti_2015_2016-11-30_tie_001_sv.html