Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i mars med 2,2 procent

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela (BCDE) industrin i mars 2,2 procent högre än året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i mars med 0,3 procent jämfört med februari.

Den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen (C) ökade i mars med 2,3 procent från året innan. Tillverkningen av transportmedel minskade med 25,5 procent. Också tillverkningen av livsmedel minskade. Dess produktion gick ned med 8,1 procent från mars 2010. Metallframställning ökade med 16,9 procent.

Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2011 Mars / 2010 Mars Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2011 Mars / 2010 Mars Säsongrensad procentuell förändring, 2011 Mars / 2011 Febr.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 5,5 2,2 0,3
B Utvinning av mineral 1,6 14,4 6,1 0,0
C Tillverkning 83,6 5,9 2,3 3,6
10 Livsmedelsframställning 7,4 -5,9 -8,1 -2,5
11 Framställning av drycker 1,3 -17,4 -19,5 -0,0
13 Textilvarutillverkning 0,7 15,2 11,6 0,2
14 Tillverkning av kläder 0,4 22,7 16,7 0,0
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,2 5,0 -1,7 -3,1
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,3 8,9 2,8 3,7
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 7,5 14,1 13,4 1,6
18 Graf prod o reprod av inspelningar 2,2 -6,2 -9,7 2,0
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,0 11,0 5,2 -0,6
24 Stål- och metallframställning 2,1 18,2 16,9 2,1
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 8,6 7,5 3,2 3,1
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,3 18,2 13,4 0,1
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,1 -5,7 -12,3 -15,4
30 Tillverkn av andra transportmedel 1,4 -35,3 -39,4 -8,2
31 Tillverkning av möbler 1,3 6,2 1,2 -1,4
32 Annan tillverkning 0,9 -6,9 -8,9 -0,3
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,9 15,3 11,1 1,9
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 12,4 2,3 2,3 0,2
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,3 2,3 -0,4 -2,4
36 Vattenförsörjning 0,7 2,2 1,2 -1,3
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 34,6 12,1 8,4 3,5
Investeringsvaror 31,1 5,0 2,3 -1,3
Varaktiga konsumtionsvaror 1,7 8,5 2,5 -0,2
Andra konsumtionsvaror 14,9 -3,3 -6,7 -1,7
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 8,7 -7,7 -10,2 -3,4
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 15,8 11,5 0,3
16-17 Skogsindustri 10,7 12,4 10,4 1,9
19-22 Kemisk industri 13,1 3,9 1,6 7,8
24-30 Metallindustri 38,5 7,8 3,5 -1,4
26-27 El- och elektronikindustri 13,9 4,5 1,2 -0,5
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 26,2 9,9 4,3 -2,2
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,5 -22,6 -25,5 -10,8
1) 2005=100

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2011, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. mars 2011, Industriproduktionen ökade i mars med 2,2 procent . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2011/03/ttvi_2011_03_2011-05-10_kat_001_sv.html