Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i mars med 5,7 procent

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 5,7 procent i mars 2012 jämfört med mars 2011. Den säsongrensade produktionen sjönk i mars med 1,5 procent jämfört med februari.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i mars med 3,6 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen sjönk med 1,4 procent från föregående månad.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2012 Mars / 2011 Mars Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2012 Mars / 2011 Mars Säsongrensad procentuell förändring, 2012 Mars / 2012 Febr.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -7,0 -5,7 -1,5
B Utvinning av mineral 1,7 -21,5 -15,4 0,0
C Tillverkning 83,7 -4,7 -3,6 -1,4
10 Livsmedelsframställning 6,5 -3,1 -1,8 -3,0
11 Framställning av drycker 1,3 13,2 13,2 4,2
13 Textilvarutillverkning 0,6 -20,6 -21,1 -9,2
14 Tillverkning av kläder 0,4 -19,3 -17,3 -1,7
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 -18,3 -17,5 3,1
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,9 -3,0 -1,6 -2,2
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,8 -9,5 -9,3 -0,8
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,8 -21,0 -19,0 -0,6
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 2,9 -4,5 -4,7 -6,3
24 Stål- och metallframställning 4,3 -0,7 1,3 2,7
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,2 2,5 2,6 -0,2
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,2 2,2 2,2 2,4
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,1 -6,9 -7,4 16,8
30 Tillverkn av andra transportmedel 0,9 20,5 20,5 2,7
31 Tillverkning av möbler 1,1 -3,1 -1,8 -3,8
32 Annan tillverkning 0,8 5,6 5,6 -6,5
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,3 13,6 13,6 7,5
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 12,0 -19,9 -19,9 -8,3
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,7 2,1 3,2 -2,9
36 Vattenförsörjning 0,6 1,8 1,8 -2,5
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 39,0 -6,2 -5,0 -0,6
Investeringsvaror 28,8 -1,4 -1,4 -0,7
Varaktiga konsumtionsvaror 1,4 -4,3 -2,3 -3,2
Andra konsumtionsvaror 13,4 -11,5 -10,3 -14,3
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 7,8 -0,7 1,0 -1,9
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,2 -19,8 -20,5 -6,9
16-17 Skogsindustri 13,6 -7,7 -7,8 -1,0
19-22 Kemisk industri 13,1 -7,5 -6,6 -5,7
24-30 Metallindustri 38,0 -3,8 -2,7 -0,6
26-27 El- och elektronikindustri 13,4 -14,1 -12,6 -6,8
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 23,7 4,1 5,3 3,9
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,0 5,8 5,8 11,1

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2012, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. mars 2012, Industriproduktionen minskade i mars med 5,7 procent . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2012/03/ttvi_2012_03_2012-05-10_kat_001_sv.html