Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren / publiceringstidpunkt 2011 / 10 2011 / 11 2011 / 12 2012 / 01 2012 / 02
BCDE Hela industrin 1:a offentliggörandet -6,6 -2,9 -3,5 -4,8 -3,2
Senaste offentliggörandet (10.5.2012) -5,5 -1,7 -3,3 -4,6 -3,3
Revidering 1,1 1,1 0,2 0,2 -0,1
C Tillverkning 1:a offentliggörandet -5,9 -1,3 0,3 -2,1 -2,0
Senaste offentliggörandet (10.5.2012) -4,7 0,0 0,5 -1,8 -2,2
Revidering 1,3 1,3 0,2 0,3 -0,2
10-11 Livsmedelsindustri 1:a offentliggörandet -1,5 2,0 0,5 0,6 0,7
Senaste offentliggörandet (10.5.2012) -1,1 2,7 0,6 1,0 0,5
Revidering 0,4 0,6 0,1 0,4 -0,3
16-17 Skogsindustri 1:a offentliggörandet -9,2 -9,1 -10,7 -15,8 -5,7
Senaste offentliggörandet (10.5.2012) -9,3 -9,5 -10,8 -10,5 -5,9
Revidering 0,0 -0,4 -0,1 5,3 -0,2
19-22 Kemisk industri 1:a offentliggörandet -0,5 -0,6 -4,0 1,4 5,3
Senaste offentliggörandet (10.5.2012) -1,3 -2,2 -4,0 3,6 5,6
Revidering -0,8 -1,6 0,0 2,2 0,3
24-30, 33 Metallindustri 1:a offentliggörandet -6,9 0,3 5,2 1,8 -3,4
Senaste offentliggörandet (10.5.2012) -4,5 3,2 5,7 -1,1 -4,0
Revidering 2,5 2,9 0,5 -2,9 -0,7
26-27 El- och elektronikindustri 1:a offentliggörandet -13,3 -13,9 -1,5 8,6 4,1
Senaste offentliggörandet (10.5.2012) -6,8 -4,6 -1,5 -3,7 -0,8
Revidering 6,5 9,3 0,0 -12,2 -4,9
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 1:a offentliggörandet -4,6 1,4 0,7 -4,0 -3,2
Senaste offentliggörandet (10.5.2012) -4,3 1,0 1,0 -1,5 -2,5
Revidering 0,4 -0,4 0,3 2,5 0,7
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 1:a offentliggörandet -14,7 -15,8 -26,3 -18,2 -8,3
Senaste offentliggörandet (10.5.2012) -14,7 -15,8 -26,3 -18,2 -8,3
Revidering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2012, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. mars 2012, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2012/03/ttvi_2012_03_2012-05-10_rev_001_sv.html