Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet 10.03.2014 (%)
BCDE Hela industrin 2013 / 08 -2,7 -3,7 -1,0
2013 / 09 -2,0 -1,2 0,8
2013 / 10 -2,3 -1,7 0,6
2013 / 11 -2,1 -2,8 -0,7
2013 / 12 -2,1 0,9 3,0
C Tillverkning 2013 / 08 -6,0 -5,9 0,1
2013 / 09 -2,8 -1,5 1,3
2013 / 10 -2,5 -1,6 0,9
2013 / 11 -2,5 -3,0 -0,5
2013 / 12 0,3 3,6 3,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2013 / 08 2,3 2,5 0,2
2013 / 09 0,5 0,5 0,0
2013 / 10 -2,3 -2,3 0,0
2013 / 11 -1,6 -1,8 -0,2
2013 / 12 -11,4 -11,4 0,0
10-11 Livsmedelsindustri 2013 / 08 -4,1 -3,5 0,6
2013 / 09 -1,9 -1,1 0,8
2013 / 10 0,8 0,8 0,0
2013 / 11 -3,6 -3,4 0,2
2013 / 12 7,2 6,7 -0,5
16-17 Skogsindustri 2013 / 08 -3,7 -4,1 -0,4
2013 / 09 1,3 2,4 1,1
2013 / 10 2,7 2,6 -0,1
2013 / 11 -3,3 -2,9 0,4
2013 / 12 7,2 7,7 0,5
19-22 Kemisk industri 2013 / 08 -5,2 -5,7 -0,5
2013 / 09 14,8 17,5 2,7
2013 / 10 4,3 3,9 -0,4
2013 / 11 -3,5 -4,4 -0,9
2013 / 12 -3,6 -5,7 -2,1
24-30, 33 Metallindustri 2013 / 08 -5,3 -4,7 0,6
2013 / 09 -8,2 -7,7 0,5
2013 / 10 -4,9 -3,2 1,7
2013 / 11 -1,0 -0,4 0,6
2013 / 12 -0,3 6,5 6,8
26-27 El- och elektronikindustri 2013 / 08 -17,1 -17,5 -0,4
2013 / 09 -18,8 -11,1 7,7
2013 / 10 -13,9 -13,0 0,9
2013 / 11 -11,2 -15,1 -3,9
2013 / 12 -16,0 -9,9 6,1
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 2013 / 08 -4,6 -4,7 -0,1
2013 / 09 -0,6 -0,4 0,2
2013 / 10 -1,0 -0,4 0,6
2013 / 11 -1,3 -1,7 -0,4
2013 / 12 2,9 5,1 2,2

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2014, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. januari 2014, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2014/01/ttvi_2014_01_2014-03-10_rev_001_sv.html