Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i mars med 5,0 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 5,0 procent i mars 2014 jämfört med mars 2013. Den säsongrensade produktionen ökade i mars med 0,6 procent från februari.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i mars med 3,3 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i mars med 0,9 procent jämfört med februari.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2014 Mars / 2013 Mars Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2014 Mars / 2013 Mars Säsongrensad procentuell förändring, 2014 Mars / 2014 Febr.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -2,2 -5,0 0,6
B Utvinning av mineral 2,0 -0,5 -0,2 1,0
C Tillverkning 83,9 0,0 -3,3 0,9
10 Livsmedelsframställning 7,1 -2,7 -4,7 -1,7
11 Framställning av drycker 1,3 -8,5 -7,9 -4,4
13 Textilvarutillverkning 0,6 143,1 125,3 29,8
14 Tillverkning av kläder 0,4 -13,6 -21,4 -10,7
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 13,2 -2,3 -0,6
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,7 5,2 -4,5 -2,3
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,5 -1,6 -1,6 -2,6
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,9 -2,3 -7,6 -2,7
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,7 2,3 -7,8 -3,4
24 Stål- och metallframställning 3,4 7,1 8,7 0,6
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 8,2 7,7 -1,6 0,9
28 Tillverkning av övriga maskiner 13,3 -2,2 -6,7 6,0
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,4 4,9 -14,3 -15,9
30 Tillverkn av andra transportmedel 1,5 5,1 -4,6 -2,2
31 Tillverkning av möbler 1,2 -7,4 -16,8 -3,0
32 Annan tillverkning 0,9 -52,1 -52,1 6,3
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,3 -16,6 -21,9 -9,2
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,7 -17,8 -17,8 -2,9
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 3,4 5,1 1,1 3,6
36 Vattenförsörjning 1,8 4,2 2,1 2,6
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 40,4 1,6 -2,4 -0,8
Investeringsvaror 26,3 -5,9 -7,3 6,7
Varaktiga konsumtionsvaror 1,6 -9,7 -17,4 -5,3
Andra konsumtionsvaror 14,8 7,5 2,7 0,7
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 8,4 -3,6 -6,1 -2,0
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 67,4 48,8 0,5
16-17 Skogsindustri 13,3 0,2 -3,1 -3,0
19-22 Kemisk industri 13,7 6,9 6,9 3,2
24-30 Metallindustri 36,2 -0,8 -3,4 2,8
26-27 El- och elektronikindustri 8,5 -10,6 -8,7 0,8
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 27,6 -0,5 -5,2 6,3
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,8 5,0 -2,9 -4,7

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2014, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Heidi Myllylä 09 1734 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 9.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. mars 2014, Industriproduktionen minskade i mars med 5,0 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2014/03/ttvi_2014_03_2014-05-09_kat_001_sv.html