Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i september med 1,6 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 1,6 procent i september 2014 jämfört med september 2013. Den säsongrensade produktionen ökade i september med 0,7 procent från augusti.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i september med 1,2 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i september med 0,8 procent jämfört med augusti.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2014 Sept. / 2013 Sept. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2014 Sept. / 2013 Sept. Säsongrensad procentuell förändring, 2014 Sept. / 2014 Aug.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 1,3 -1,6 0,7
B Utvinning av mineral 2,0 -20,3 -20,8 -11,4
C Tillverkning 83,9 1,9 -1,2 0,8
10 Livsmedelsframställning 7,1 3,1 -1,5 0,1
11 Framställning av drycker 1,3 14,1 10,5 -1,8
13 Textilvarutillverkning 0,6 -5,9 -10,5 -41,7
14 Tillverkning av kläder 0,4 -10,7 -10,7 5,8
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 -3,9 -3,9 -0,2
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,7 1,8 -2,3 -2,4
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,5 -1,7 -1,7 3,0
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,9 -8,5 -9,7 -1,1
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,7 -0,8 -4,4 1,7
24 Stål- och metallframställning 3,4 -1,9 -3,5 -5,9
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 8,2 7,3 7,3 3,9
28 Tillverkning av övriga maskiner 13,3 14,0 11,6 2,5
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,4 44,8 44,8 11,8
30 Tillverkn av andra transportmedel 1,5 -1,5 -1,5 3,6
31 Tillverkning av möbler 1,2 1,0 1,0 4,1
32 Annan tillverkning 0,9 -20,9 -23,7 0,4
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,3 -10,4 -11,5 -1,8
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,7 0,5 0,4 0,6
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 3,4 -1,1 -2,0 -1,1
36 Vattenförsörjning 1,8 -1,3 -1,3 0,6
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 40,4 0,1 -1,5 0,4
Investeringsvaror 26,3 7,0 3,8 3,9
Varaktiga konsumtionsvaror 1,6 1,1 -5,3 -0,4
Andra konsumtionsvaror 14,8 -0,9 -0,9 1,6
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 8,4 4,6 -0,1 -0,3
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 -6,9 -10,2 -14,0
16-17 Skogsindustri 13,3 -0,7 -1,2 2,3
19-22 Kemisk industri 13,7 -5,5 -5,5 0,4
24-30 Metallindustri 36,2 8,7 4,9 2,5
26-27 El- och elektronikindustri 8,5 2,4 -2,4 -1,4
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 27,6 9,4 6,0 4,7
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,8 23,3 23,3 7,4

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2014, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. september 2014, Industriproduktionen minskade i september med 1,6 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2014/09/ttvi_2014_09_2014-11-10_kat_001_sv.html