Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2021, september

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet 10.10.2016 (%)
BCDE Hela industrin 2016 / 03 -2,6 -4,2 -1,6
2016 / 04 4,3 4,1 -0,2
2016 / 05 5,5 6,4 0,9
2016 / 06 4,6 3,4 -1,2
2016 / 07 1,9 0,5 -1,4
C Tillverkning 2016 / 03 -3,1 -4,9 -1,8
2016 / 04 4,6 4,5 -0,1
2016 / 05 6,2 7,3 1,1
2016 / 06 4,5 3,2 -1,3
2016 / 07 1,8 0,2 -1,6
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2016 / 03 0,5 0,5 0,0
2016 / 04 0,2 0,2 0,0
2016 / 05 -8,4 -8,4 0,0
2016 / 06 -11,7 -11,7 0,0
2016 / 07 -6,2 -6,2 0,0
10-11 Livsmedelsindustri 2016 / 03 2,1 1,4 -0,7
2016 / 04 4,3 4,7 0,4
2016 / 05 6,8 7,5 0,7
2016 / 06 5,8 7,0 1,2
2016 / 07 -3,2 -3,2 0,0
16-17 Skogsindustri 2016 / 03 -1,4 -1,4 0,0
2016 / 04 -0,8 0,3 1,1
2016 / 05 3,1 3,1 0,0
2016 / 06 -1,6 -2,2 -0,6
2016 / 07 -1,8 -2,5 -0,7
19-22 Kemisk industri 2016 / 03 -9,7 -9,4 0,3
2016 / 04 6,6 6,5 -0,1
2016 / 05 -1,5 0,0 1,5
2016 / 06 0,4 1,5 1,1
2016 / 07 4,8 2,7 -2,1
24-30, 33 Metallindustri 2016 / 03 -2,1 -5,4 -3,3
2016 / 04 6,0 4,8 -1,2
2016 / 05 10,2 10,9 0,7
2016 / 06 7,8 5,2 -2,6
2016 / 07 3,7 2,3 -1,4
26-27 El- och elektronikindustri 2016 / 03 -0,6 -4,5 -3,9
2016 / 04 3,6 -3,3 -6,9
2016 / 05 1,1 0,8 -0,3
2016 / 06 -2,4 -2,8 -0,4
2016 / 07 3,6 2,8 -0,8
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 2016 / 03 -3,5 -4,9 -1,4
2016 / 04 4,7 5,6 0,9
2016 / 05 7,0 8,2 1,2
2016 / 06 5,6 4,1 -1,5
2016 / 07 1,5 -0,2 -1,7

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2016, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. augusti 2016, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2016/08/ttvi_2016_08_2016-10-10_rev_001_sv.html