Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i december med 3,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 3,3 procent i december 2018 jämfört med december år 2017. Den säsongrensade produktionen ökade med 1,3 procent från november.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen för tillverkningen (C) ökade med 3,1 procent i december jämfört med december 2017. Den säsongrensade produktionen ökade med 1,1 procent från november.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2018 Dec. / 2017 Dec. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2018 Dec. / 2017 Dec. Säsongrensad procentuell förändring, 2018 Dec. / 2018 Nov.
Näringsgren (Tol 2008)        
B Utvinning av mineral 1,7 -4,2 -4,2 -0,3
BCD Hela industrin 100,0 0,5 3,3 1,3
C Tillverkning 86,9 0,3 3,1 1,1
10 Livsmedelsframställning 6,9 -4,8 -1,0 -1,2
10-11 Livsmedelsindustri 8,1 -4,7 -0,8 -1,5
11 Framställning av drycker 1,2 -3,4 0,7 -4,1
13 Textilvarutillverkning 0,6 -2,6 1,3 9,6
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 -14,2 -14,2 -2,0
14 Tillverkning av kläder 0,5 -21,7 -21,7 -12,6
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,2 -46,0 -46,0 3,6
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,6 -4,8 -1,5 -1,6
16-17 Skogsindustri 12,9 -2,2 -2,2 -0,3
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 9,2 -1,2 -1,2 0,3
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,3 -11,4 -9,7 -0,8
19-22 Kemisk industri 15,8 10,7 10,7 2,0
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,3 -12,7 -9,0 7,3
24 Stål- och metallframställning 4,3 -1,7 0,5 -5,9
24-30_33 Metallidustri 42,5 1,0 4,5 0,3
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 7,7 -4,9 -1,0 -0,3
26-27 El- och elektronikindustri 12,5 3,8 3,8 -0,6
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,9 6,4 10,3 1,4
29-30 Tillverkning av transportmedel 3,1 -13,2 -13,2 -18,6
31 Tillverkning av möbler 1,0 7,5 12,6 3,0
32 Annan tillverkning 0,7 2,1 6,8 4,8
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 4,0 -3,3 -3,3 -5,7
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 74,4 -0,3 2,0 0,6
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 11,4 1,5 1,5 0,6
Investeringvaror 28,8 1,5 1,5 0,0
Varaktiga konsumptionsvaror 1,3 5,8 10,7 3,1
Råmaterial och kapitalvaror 40,8 -1,8 0,2 -0,1
Andra konsumptionsvaror 14,6 3,6 7,0 9,0

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2018, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 8.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. december 2018, Industriproduktionen ökade i december med 3,3 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2018/12/ttvi_2018_12_2019-02-08_kat_001_sv.html