Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i januari med 2,6 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 2,6 procent i januari 2019 jämfört med januari 2018. Den säsongrensade produktionen ökade med 0,2 procent jämfört med december.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen för tillverkningen (C) ökade med 1,7 procent i januari jämfört med januari 2018. Den säsongrensade produktionen var i januari på samma nivå som i december.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2019 Jan. / 2018 Jan. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2019 Jan. / 2018 Jan. Säsongrensad procentuell förändring, 2019 Jan. / 2018 Dec.
Näringsgren (Tol 2008)        
B Utvinning av mineral 2,4 18,4 18,4 12,7
BCD Hela industrin 100,0 2,6 2,6 0,2
C Tillverkning 86,7 1,7 1,7 -0,0
10 Livsmedelsframställning 6,2 1,3 1,3 0,1
10-11 Livsmedelsindustri 7,2 1,2 1,2 -0,3
11 Framställning av drycker 1,1 0,2 0,2 -7,5
13 Textilvarutillverkning 0,6 -8,9 -9,1 -2,6
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,1 -2,8 -3,0 5,7
14 Tillverkning av kläder 0,4 10,3 10,3 5,5
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,2 4,7 5,0 5,1
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,5 -0,7 -0,7 1,5
16-17 Skogsindustri 13,3 -0,2 -0,2 0,7
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 9,7 0,2 0,2 0,6
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,2 -1,6 -1,6 0,2
19-22 Kemisk industri 15,7 -3,5 -3,5 -3,3
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,1 1,4 1,4 -8,4
24 Stål- och metallframställning 5,3 -7,6 -7,6 1,0
24-30_33 Metallidustri 43,4 4,3 4,3 1,8
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 8,2 -1,7 -1,7 -5,8
26-27 El- och elektronikindustri 13,1 9,3 9,3 4,1
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,4 -1,9 -1,9 -2,3
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,8 8,8 8,8 30,5
31 Tillverkning av möbler 1,0 7,6 7,6 2,4
32 Annan tillverkning 0,7 31,5 31,5 2,6
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 3,7 36,9 36,9 18,1
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 73,6 0,1 0,1 -0,5
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 10,9 5,7 5,7 0,7
Investeringvaror 28,8 9,2 9,2 3,1
Varaktiga konsumptionsvaror 1,3 5,3 5,3 2,3
Råmaterial och kapitalvaror 42,2 0,1 0,1 -0,3
Andra konsumptionsvaror 13,1 -7,0 -7,0 -8,3

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2019, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 8.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. januari 2019, Industriproduktionen ökade i januari med 2,6 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2019/01/ttvi_2019_01_2019-03-08_kat_001_sv.html