Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i april med 3,1 procent från föregående år

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 3,1 procent i april 2021 jämfört med april 2020. Den säsongrensade produktionen ökade i april med 1,8 procent jämfört föregående månad.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade med 3,6 procent jämfört med året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i april med 1,8 procent från föregående månad.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

Näringsgren (Tol 2008) Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2021 April / 2020 April Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2021 April / 2020 April Säsongrensad procentuell förändring, 2021 April / 2021 Mars
B Utvinning av mineral 2,0 2,9 2,9 2,0
BCD Hela industrin 100,0 4,4 3,1 1,8
C Tillverkning 85,6 5,0 3,6 1,8
10 Livsmedelsframställning 6,4 4,3 3,6 -2,8
10-11 Livsmedelsindustri 7,7 3,6 3,0 -3,2
11 Framställning av drycker 1,3 -0,2 -0,2 -4,3
13 Textilvarutillverkning 0,5 19,7 20,1 1,1
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,2 27,0 22,1 1,3
14 Tillverkning av kläder 0,3 30,2 26,0 0,2
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,4 23,6 18,5 0,9
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,3 12,7 9,9 1,3
16-17 Skogsindustri 11,9 4,0 3,0 2,5
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 8,6 0,9 0,9 3,3
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,1 1,1 -0,6 -0,9
19-22 Kemisk industri 16,7 -5,1 -6,0 1,5
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,0 20,2 16,9 5,6
24 Stål- och metallframställning 3,9 14,0 14,1 2,4
24-30_33 Metallidustri 42,1 11,8 10,2 3,2
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 9,4 12,8 10,7 5,0
26-27 El- och elektronikindustri 10,3 13,7 13,7 3,2
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,2 4,5 2,2 -0,2
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,7 32,4 29,0 12,3
31 Tillverkning av möbler 1,1 -0,0 -1,9 4,6
32 Annan tillverkning 0,7 29,2 29,2 -1,4
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 4,6 12,6 10,8 3,6
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 75,3 2,2 0,6 1,9
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 12,5 0,2 0,2 -1,1
Investeringvaror 27,4 14,0 12,4 4,5
Varaktiga konsumptionsvaror 1,4 9,7 7,3 3,8
Råmaterial och kapitalvaror 41,8 3,0 2,0 -0,7
Andra konsumptionsvaror 13,7 4,4 2,8 3,5

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2021, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 10.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. april 2021, Industriproduktionen ökade i april med 3,1 procent från föregående år . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2021/04/ttvi_2021_04_2021-06-10_kat_001_sv.html