Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i augusti med 4,4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 4,4 procent i augusti 2021 jämfört med augusti år 2020. Den säsongrensade produktionen ökade i augusti med 1,4 procent jämfört med föregående månad.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade med 4,6 procent jämfört med året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i augusti med 0,9 procent från föregående månad.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

Näringsgren (Tol 2008) Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2021 Aug. / 2020 Aug. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2021 Aug. / 2020 Aug. Säsongrensad procentuell förändring, 2021 Aug. / 2021 Juli
B Utvinning av mineral 2,0 3,6 3,6 -1,0
BCD Hela industrin 100,0 6,7 4,4 1,4
C Tillverkning 85,6 7,1 4,6 0,9
10 Livsmedelsframställning 6,4 5,7 1,9 -1,0
10-11 Livsmedelsindustri 7,7 4,8 1,1 -2,2
11 Framställning av drycker 1,3 -0,3 -3,9 -7,5
13 Textilvarutillverkning 0,5 4,3 1,4 0,6
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,2 2,8 -1,7 -0,9
14 Tillverkning av kläder 0,3 0,9 -2,9 -5,2
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,4 -1,6 -6,4 -4,6
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,3 16,2 12,1 -3,8
16-17 Skogsindustri 11,9 11,1 9,9 -0,9
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 8,6 9,2 9,2 0,3
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,1 -2,6 -4,9 -1,0
19-22 Kemisk industri 16,7 -2,3 -2,3 0,1
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,0 7,7 3,8 -0,6
24 Stål- och metallframställning 3,9 6,9 5,3 -5,0
24-30_33 Metallidustri 42,1 10,8 7,9 3,9
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 9,4 7,9 4,8 2,8
26-27 El- och elektronikindustri 10,3 10,6 7,5 11,8
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,2 7,1 4,2 0,8
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,7 15,9 10,8 -11,0
31 Tillverkning av möbler 1,1 4,9 0,4 -1,8
32 Annan tillverkning 0,7 -2,8 -6,7 -2,8
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 4,6 24,4 22,2 14,7
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 75,3 4,8 2,5 0,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 12,5 6,4 6,4 1,8
Investeringvaror 27,4 11,6 8,9 8,4
Varaktiga konsumptionsvaror 1,4 5,8 1,3 -5,1
Råmaterial och kapitalvaror 41,8 7,6 5,7 -1,7
Andra konsumptionsvaror 13,7 -1,8 -5,1 -1,3

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2021, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 8.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. augusti 2021, Industriproduktionen ökade i augusti med 4,4 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2021/08/ttvi_2021_08_2021-10-08_kat_001_sv.html