Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Preliminära uppgifter om förändringar i volymindexet för industriproduktionen

I samband med publiceringen av volymindexet för industriproduktionen för december den 31 januari 2008 publiceras de slutliga uppgifterna för år 2006. I denna årliga beräkning revideras det urvalsbaserade månatliga volymindexet med hjälp av ett s.k. årsvolymindex som bygger på ett mer omfattande material.

Samtidigt med publiceringen av uppgifterna för december revideras också det månatliga volymindexet för år 2007. Att uppgifterna för år 2007 revideras redan i detta skede ingår i det utvecklingsarbete rörande volymindexet för industriproduktionen som inleddes år 2006 och som fortsätter till slutet av år 2009. Man strävar efter att företrädesvis använda uppgifter om värde istället för volym för månadsindexet. Målsättningen är att volymindexet för industriproduktionen så bra som möjligt ska beskriva utvecklingen av produktionen i fasta priser inom industrin.

Övergången till användningen av värdeuppgifter sker stegvis. I de siffror som publiceras i slutet av januari har värdeuppgifter tagits i bruk i tillämpliga delar fr.o.m. början av år 2007. En del av värdeuppgifterna står till Statistikcentralens förfogande kvartalsvis, vilket innebär att uppgifterna i statistiken kommer att revideras oftare än tidigare under året. Statistikuppgifterna revideras dock i fortsättningen mot slutliga uppgifter klart snabbare än tidigare, eftersom uppgifter hittills har reviderats omkring ett år efter att referensåret gått ut.

I det mångåriga utvecklingsprojektet utökas också producentprisindexens täckning bl.a. för de industriella tjänsternas del. Läs mera på webbsidan (på finska) http://tilastokeskus.fi/org/tilastokeskus/tkhankkeet_teollisuus.html.

I samband med publiceringen av årsvolymindexet reviderar och fastställer Statistikcentralen åter för ett år framåt de sk. Arima-modellerna som används för säsongrensning. Också ändringen av modellerna kan påverka de säsongrensade siffrorna som har publicerats under tidigare månader.


Senast uppdaterad 28.12.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/ttvi_2007-12-28_uut_001_sv.html