Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Uppgifter om revidering av uppgifterna för år 2008 av volymindexet för industriproduktionen

Som bäst reviderar Statistikcentralen det månatliga volymindexet för industriproduktionen som beskriver produktionen till fast pris inom industrin. Inom produktionen av indexet går man stegvis över till att i allt större grad använda värdeuppgifter för den industriella verksamheten som deflateras med lämpliga prisindex. En del av värdeuppgifterna står inte till Statistikcentralens förfogande inom publiceringstidtabellen för volymindexet för industriproduktionen med cirka 30 dagars eftersläpning.

Därför kommer uppgifterna att preciseras oftare än tidigare inom året.

Målet är att volymindexet når sin slutliga exakthet betydligt snabbare än tidigare. Därför revideras, dvs. preciseras, indexet fyra gånger om året för att undvika sådana preciseringar i samband med beräkningen av volymindexet som skett tidigare om åren.

I år revideras volymindexets tidigare beräknade månader enligt följande:

I volymindexet för mars som publiceras 30.4 preciseras uppgifterna för januari och februari.

I samband med volymindexet för juni som publiceras 31.7 preciseras uppgifterna för januari-maj, samtidigt revideras arbetsställenas viktandel till att motsvara år 2007.

I samband med volymindexet för september som publiceras 31.10 preciseras uppgifterna för juli och augusti.

Hela år 2008 preciseras 30.1.2009. I samband med denna revidering uppdateras förädlingsvikter mellan näringsgrenarna till nyaste möjliga, dvs. till att motsvara år 2007. Dessutom uppdateras säsongrensningsmodellerna.

Preciseringen av uppgifterna kan dessutom bero på att uppgiftslämnarna korrigerar uppgifter som de lämnat tidigare. Dessa korrigeringar görs omedelbart då vi får tillgång till uppgifterna.

 

Läs mera på webbsidan (på finska) http://tilastokeskus.fi/org/tilastokeskus/tkhankkeet_teollisuus.html


Senast uppdaterad 30.4.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/ttvi_2008-04-30_uut_001_sv.html