Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Information om revidering av uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen

Ändringar år 2015

Vikterna för arbetsställena har ändrats för att motsvara situationen år 2013. Näringsgrenarna 29 tillverkning av motorfordon och 30 tillverkning av andra transportmedel offentliggörs fr.o.m. januari 2015 tillsammans under näringsgrenen tillverkning av transportmedel 29–30.

Nytt säsongrensningsprogram införs

Inom volymindexet för industriproduktionen införs fr.o.m. uppgifterna för januari 2015 ett nytt säsongrensningsprogram, J-Demetra+. Ändringen av program påverkar inte den nuvarande säsongrensingsmetoden. Den påverkar inte heller tolkningen och användningen av tidsserier. Läs mer om införandet av det nya säsongrensningsprogrammet i Statistikcentralens nyhet.

I samband med införandet av det nya säsongrensningsprogrammet görs också en uppdatering av säsongrensningsmodellerna för tidsserierna. På grund av uppdateringen av modeller kan den säsongrensade serien och trendserien förändras. I regel är förändringarna till följd av uppdateringen av modeller små.

Slutligt index för år 2013

Publiceras i samband med uppgifterna för februari 10.4.2015. Uppgifterna om brutto- och förädlingsvärde för år 2013, som används vid beräkningen av det slutliga årsvolymindexet, hann inte färdigställas före publiceringen av uppgifterna för januari 10.3.2015.


Senast uppdaterad 10.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/ttvi_2015-03-10_uut_001_sv.html