Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Arbetskraftskostnadsundersökningen beskriver arbetskraftskostnadernas nivå och struktur under bestämda år. Statistiken omfattar nästan hela den privata sektorn samt staten och kommunsektorn. Statistiken omfattar inte jordbruk, skogsbruk och fiske. Med arbetskraftskostnader avses de kostnader som uppkommer för arbetsgivare vid sysselsättning av arbetskraften. Arbetskraftskostnaderna omfattar utöver löner de socialkostnader som arbetsgivaren betalar och vissa andra utgiftsposter (bl.a. företagshälsovård, rekrytering, personalutbildning)

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsundersökning [e-publikation].
ISSN=1799-327X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvtutk/meta_sv.html