Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.10.2010

Pappornas sysselsättning fortsatt god under recessionen

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning förblev pappornas sysselsättning god under recessionen 2008 och 2009. Även om recessionen minskade särskilt på sysselsättningen bland män, förblev det relativa sysselsättningstalet för pappor med barn under 18 år på en hög nivå. Minskningen av sysselsättningen hänförde sig relativt sett mer till män utan barn. Uppgifterna framgår av Arbetskraftsundersökningens årsöversikt Perheet ja työ vuonna 2009 (Familjer och arbete år 2009).

De relativa sysselsättningstalen för män med och utan barn under åren 2004–2009, 20–59-åringar

De relativa sysselsättningstalen för män med och utan barn under åren 2004–2009, 20–59-åringar

Den ekonomiska recessionen som började vid övergången från 2008 till 2009 minskade särskilt på sysselsättningen bland män. De permitteringar och uppsägningar som recessionen fört med sig samt arbetslösheten som blivit allt vanligare har emellertid hänfört sig mer till män utan barn än till pappor med barn under 18 år. Det relativa sysselsättningstalet för pappor minskade relativt sett mindre än det relativa sysselsättningstalet för män utan barn. Då det relativa sysselsättningstalet för 20–59-åriga pappor förblev omkring 90 procent, var det bara 73 procent bland män i samma ålder utan barn år 2009. Det relativa sysselsättningstalet bland män utan barn var i alla åldersgrupper lägre än för pappor.

Arbetslösheten blev klart vanligare bland män utan barn än bland pappor med barn under 18 år. Det relativa arbetslöshetstalet bland män utan barn steg från sju till elva procent mellan åren 2008 och 2009. Däremot ökade arbetslösheten bland pappor betydligt mindre, och det relativa arbetslöshetstalet var bara omkring fyra procent år 2009.

Länkar

Arbetskraftsundersökningens uppdaterade tabeller (på finska): http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html

Förändringarna i sysselsättning, anställningsförhållanden och arbetstider år 2009 har beskrivits i arbetskraftsundersökningens tidigare årsöversikter: Sysselsättning och arbetslöshet 2009 och Arbetstid och anställningsförhållanden 2009 .


Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Laura Hulkko (09) 1734 2611, Anna Pärnänen (09) 1734 2607, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (289,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 12.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Familjer och arbete år 2009 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/16/tyti_2009_16_2010-10-12_tie_001_sv.html