Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.2.2010

Sysselsättningen vände nedåt, arbetslösheten ökade år 2009

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning började sysselsättningen minska år 2009. Det relativa arbetslöshetstalet började stiga för första gången sedan år 1994. Den minskade sysselsättningen drabbade främst män och industrin. Uppgifterna framgår av årsöversikten Työllisyys ja työttömyys vuonna 2009 (Sysselsättning och arbetslöshet år 2009) i Statistikcentralens arbetskraftsundersökning.

Det relativa sysselsättningstalet som stigit under de senaste fyra åren vände nedåt år 2009. Det relativa sysselsättningstalet sjönk med 2,3 procentenheter från året innan och var 68,3 procent år 2009 dvs. på samma nivå som år 2005.

År 2009 uppgick antalet sysselsatta till 2 457 000. Antalet sysselsatta minskade med 74 000. Medan antalet sysselsatta hade ökat med 39 000 år 2008, skedde en betydande förändring till det sämre år 2009.

Det relativa arbetslöshetstalet började öka år 2009. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,2 procent i fjol. Det innebär att det relativa arbetslöshetstalet steg till samma nivå som år 2005. Det relativa arbetslöshetstalet bland män var 8,9 procent och bland kvinnor 7,6 procent.

År 2009 uppgick antalet arbetslösa till i genomsnitt 221 000, dvs. 49 000 fler än år 2008. Av de arbetslösa var 122 000 män och 99 000 kvinnor. Jämfört med år 2008 var antalet arbetslösa män 37 000 fler och antalet arbetslösa kvinnor 12 000 fler.

Det relativa arbetslöshetstalet efter kön 1989–2009, 15–74-åringar, %

Det relativa arbetslöshetstalet efter kön 1989–2009, 15–74-åringar, %

Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (542,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 16.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/tyti_2009_2010-02-16_tie_001_sv.html