Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.2.2013

Tammikuun työttömyysaste 8,7 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2013 tammikuussa 228 000, mikä oli 25 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,7 prosenttia, kun se edellisvuoden tammikuussa oli 7,8 prosenttia. Työllisiä oli 6 000 vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01–2013/01

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01–2013/01

Työllisiä oli vuoden 2013 tammikuussa 2 402 000, mikä oli 6 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin (virhemarginaali ±31 000). Työllisten määrä väheni julkisella sektorilla mutta kasvoi yksityisellä sektorilla vuoden 2012 tammikuuhun verrattuna.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli tammikuussa 66,9 prosenttia eli sama kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste oli 67,1 ja naisten 66,7 prosenttia. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,7 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2013 tammikuussa 228 000, mikä oli 25 000 enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa (virhemarginaali ±18 000). Työttömiä miehiä oli 130 000 ja naisia 97 000 henkeä.

Työttömyysaste oli tammikuussa 8,7 prosenttia eli 0,9 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 9,6 ja naisten 7,6 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,0 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli tammikuussa 21,0 prosenttia, mikä oli 0,6 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisen vuoden tammikuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 19,5 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 2012/01–2013/01 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2012/01 2013/01 2012/01 - 2013/01
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 068 4 082 0,3
Työvoima yhteensä 2 611 2 629 0,7
Työlliset 2 408 2 402 –0,3
– palkansaajat 2 080 2 074 –0,3
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 328 327 –0,2
Työttömät 203 228 12,1
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 457 1 452 –0,3
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 66,9 66,9 0,0
Työttömyysaste 7,8 8,7 0,9
Työvoimaosuus 64,2 64,4 0,2
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli tammikuun 2013 lopussa kaikkiaan 292 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 34 000 suurempi kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden tammikuusta kaikkien ELY-keskusten alueella; eniten Varsinais-Suomessa (19 %), Pirkanmaalla (18 %), Uudellamaalla (16 %) ja Pohjois-Pohjanmaalla (16 %) sekä Ahvenanmaalla (18 %). Tammikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 25 000, mikä oli 6 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Työvoimapoliittisissa palveluissa oli tammikuun lopussa yhteensä 100 000 henkilöä, mikä oli 8 000 vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Palveluiden piirissä oli 3,8 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 39 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 6 000 suurempi kuin edellisen vuoden tammikuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin tammikuussa 55 000 uutta avointa työpaikkaa eli 4 000 vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Muutokset 2012/01–2013/01 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2012/01 2013/01 2012/01 - 2013/01
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 258 292 13,2
– yli vuoden työttömänä olleet 58 68 16,8
Palveluissa yhteensä 108 100 –7,6
– työllistetyt 32 27 –15,1
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 27 26 –2,6
– työharjoittelussa, työ- ja koulutuskokeilussa 14 13 –8,6
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa 35 34 –4,2
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 60 55 –7,3
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat


Lähde: Työvoimatutkimus 2013, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli Rajaniemi 09 1734 3434, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (424,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 26.2.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. tammikuu 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2013/01/tyti_2013_01_2013-02-26_tie_001_fi.html