Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.10.2014

Syyskuun työttömyysaste 8,2 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2014 syyskuussa 218 000, mikä oli 19 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,2 prosenttia, kun se edellisvuoden syyskuussa oli 7,6 prosenttia. Työllisiä oli 29 000 enemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa. Kolmannella vuosineljänneksellä (heinä-syyskuussa) työttömyysaste oli 7,5 prosenttia, mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä suurempi vuoden 2013 vastaavaan aikaan verrattuna. Työllisyys säilyi lähes ennallaan vuoden 2013 heinä-syyskuuhun verrattuna.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2004/09–2014/09, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2004/09–2014/09, 15–74-vuotiaat

Työllisiä oli vuoden 2014 syyskuussa 2 447 000 (virhemarginaali ±32 000), mikä oli 29 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisten määrä kasvoi sekä yksityisellä sektorilla että julkisella sektorilla vuoden 2013 syyskuuhun verrattuna.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli syyskuussa 68,2 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 67,3 prosenttia. Miesten työllisyysaste oli 68,4 ja naisten 68,0 prosenttia. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,4 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2014 syyskuussa 218 000 (virhemarginaali ±17 000), mikä oli 19 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 118 000 ja naisia 100 000 henkeä.

Työttömyysaste oli syyskuussa 8,2 prosenttia eli 0,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 8,6 ja naisten 7,7 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,5 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli syyskuussa yhteensä 651 000. Heistä työllisiä oli 237 000 ja työttömiä 52 000. Nuorten työvoima (työlliset ja työttömät) oli näin ollen 289 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli syyskuussa 17,9 prosenttia, mikä oli saman verran kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 19,4 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 8,0 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2014 syyskuussa 1 432 000 henkeä eli 40 000 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 149 000, mikä oli 18 000 enemmän vuoden 2013 syyskuuhun verrattuna.

Työllisyyden muutokset 2013/09 – 2014/09 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2013/09 2014/09 2013/09 - 2014/09
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 088 4 097 0,2
Työvoima yhteensä 2 617 2 665 1,8
Työlliset 2 418 2 447 1,2
– palkansaajat 2 079 2097 0,8
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 339 350 3,3
Työttömät 199 218 9,8
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 471 1 432 –2,7
– piilotyöttömät  131 149 14,0
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 67,3 68,2 0,9
Työttömyysaste 7,6 8,2 0,6
Työvoimaosuus 64,0 65,0 1,0
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2014 kolmannen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä työllisiä oli keskimäärin 2 487 000 henkeä, mikä oli hieman vähemmän kuin vuoden 2013 vastaavana aikana. Työllisten määrä lisääntyi eniten rahoitus- ja vakuutustoiminnan (K, L) toimialoilla ja väheni teollisuuden (C) toimialalla.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä oli 1,7 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Työttömiä oli vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä keskimäärin 203 000 henkeä, mikä oli 12 000 henkeä enemmän kuin vuoden 2013 heinä-syyskuussa. Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen työttömyysaste oli 7,5 prosenttia, mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä suurempi vuoden 2013 vastaavaan aikaan verrattuna.

Työvoiman ulkopuolella oli vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä 1 406 000 henkeä, mikä oli saman verran kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 141 000, mikä oli 18 000 enemmän kuin vuoden 2013 vastaavana aikana.

Työllisyyden muutokset 2013/III – 2014/III Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos
2013/III 2014/III 2013/III - 2014/III
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 681 2 690 0,3
Työlliset yhteensä 2 490 2 487 –0,1
Työttömät yhteensä 191 203 6,3
– miehet 104 110 6,1
– naiset 87 93 6,6
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 406 1 406 0,0
– piilotyöttömät  123 141 14,8
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli syyskuun 2014 lopussa kaikkiaan 315 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 30 000 suurempi kuin edellisen vuoden syyskuussa.

Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden syyskuusta kaikkien ELY-keskusten alueella; eniten Uudellamaalla (16 %), Pohjanmaalla (14 %) ja Varsinais-Suomessa (11 %). Syyskuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 20 000, mikä oli 3 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli syyskuun lopussa yhteensä 128 000 henkilöä, mikä oli 14 000 enemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa. Palveluiden piirissä oli 4,8 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 42 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 5 000 suurempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin syyskuussa 38 000 uutta avointa työpaikkaa eli 3 000 enemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa.

Muutokset 2013/09 – 2014/09 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2013/09 2014/09 2013/09 - 2014/09
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 1) 285 315 10,4
– yli vuoden työttömänä olleet 77 93 20,7
Palveluissa yhteensä 114 128 12,4
– työllistetyt 35 39 11,9
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 30 28 –5,7
– työharjoittelussa, työ- ja koulutuskokeilussa 10 11 2,4
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 38 50 29,7
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 35 38 9,7
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
1) Vuoden 2013 alusta voimaan tullut lakimuutos sekä 1.7. tapahtunut lomautusmenettelyn muutos lisäävät jonkin verran työttömien työnhakijoiden lukumäärää.

Linkit: Lakimuutos 1.1.2013
Lomautusmenettelyn muutos 1.7.2013

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu


Lähde: Työvoimatutkimus 2014, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (612,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 21.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/09/tyti_2014_09_2014-10-21_tie_001_fi.html