Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2014/01 - 2015/01

  År/Månad Förändring
2014/01 2015/01 2014/01 - 2015/01
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 67,0 66,7 -0,2
Män 67,2 66,3 -1,0
Kvinnor 66,7 67,2 0,5
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 8,5 8,8 0,3
Män 9,5 9,9 0,4
Kvinnor 7,4 7,6 0,2
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 63,7 64,1 0,4
Män 65,6 65,7 0,0
Kvinnor 61,8 62,6 0,8

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 24.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. januari 2015, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2014/01 - 2015/01 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/01/tyti_2015_01_2015-02-24_tau_001_sv.html