Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.10.2015

Syyskuun työttömyysaste 8,4 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2015 syyskuussa 225 000. Työttömiä oli syyskuussa 7 000 henkeä enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,4 prosenttia, kun se edellisvuoden syyskuussa oli 8,2 prosenttia. Työllisiä oli 5 000 henkeä enemmän kuin edellisvuoden syyskuussa. Kolmannella vuosineljänneksellä (heinä-syyskuussa) työttömyysaste oli 8,4 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 7,5 prosenttia.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2005/09–2015/09, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2005/09–2015/09, 15–74-vuotiaat

Työllisiä oli vuoden 2015 syyskuussa 2 452 000 (virhemarginaali ±32 000), mikä oli 5 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 15 000 enemmän ja naisia 10 000 vähemmän kuin vuoden 2014 syyskuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli syyskuussa 68,8 prosenttia, mikä oli 0,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste nousi 1,4 prosenttiyksikköä 69,8 prosenttiin. Naisten työllisyysaste pysyi lähes ennallaan ja oli 67,9 prosenttia. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,3 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2015 syyskuussa 225 000 (virhemarginaali ±18 000), mikä oli 7 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 114 000 ja naisia 111 000 henkeä. Työttömiä naisia oli 12 000 enemmän ja työttömiä miehiä 4 000 vähemmän edellisvuoden syyskuuhun verrattuna.

Työttömyysaste oli syyskuussa 8,4 prosenttia eli 0,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 8,3 ja naisten 8,6 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 9,3 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli syyskuussa yhteensä 642 000. Heistä työllisiä oli 242 000 ja työttömiä 53 000. Nuorten työvoima (työlliset ja työttömät) oli näin ollen 295 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli syyskuussa 17,9 prosenttia eli sama kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 22,1 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 8,2 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2015 syyskuussa 1 424 000 henkeä eli 8 000 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 156 000, mikä oli 7 000 enemmän vuoden 2014 syyskuuhun verrattuna.

Työllisyyden muutokset 2014/09 – 2015/09 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2014/09 2015/09 2014/09 - 2015/09
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 097 4 102 0,1
Työvoima yhteensä 2 665 2 678 0,5
Työlliset 2 447 2 452 0,2
– palkansaajat 2 097 2 105 0,4
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 350 347 –1,0
Työttömät 218 225 3,4
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 432 1 424 –0,5
– piilotyöttömät  149 156 4,7
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 68,2 68,8 0,7
Työttömyysaste 8,2 8,4 0,2
Työvoimaosuus 65,0 65,3 0,2
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2015 kolmannen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä työllisiä oli keskimäärin 2 481 000. Työllisiä oli 6 000 vähemmän kuin vuoden 2014 vastaavana aikana. Työllisten määrä lisääntyi eniten informaation ja viestinnän (J) toimialalla sekä väheni eniten tukku- ja vähittäiskaupan (G) toimialalla.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä oli 0,6 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Työttömiä oli vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä keskimäärin 226 000, mikä oli 24 000 enemmän kuin vuoden 2014 heinä-syyskuussa. Vuoden 2015 kolmannen neljänneksen työttömyysaste oli 8,4 prosenttia. Työttömyysaste oli 0,8 prosenttiyksikköä suurempi vuoden 2014 vastaavaan aikaan verrattuna.

Työvoiman ulkopuolella oli vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä 1 393 000 henkeä eli 13 000 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 149 000, mikä oli 8 000 enemmän kuin vuoden 2014 vastaavana aikana.

Työllisyyden muutokset 2014/III – 2015/III Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos
2014/III 2015/III 2014/III- 2015/III
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 690 2 708 0,7
Työlliset yhteensä 2 487 2 481 –0,2
Työttömät yhteensä 203 226 11,7
– miehet 110 118 7,8
– naiset 93 108 16,4
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 406 1 393 –1,0
– piilotyöttömät  141 149 5,6
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli syyskuun 2015 lopussa kaikkiaan 337 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 23 000 suurempi kuin edellisen vuoden syyskuussa.

Työttömien työnhakijoiden määrä nousi syyskuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien muiden elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla, paitsi Kainuussa (–5 %); eniten Uudellamaalla (13 %), Pohjois-Savossa (10 %), Etelä-Savossa (10 %) ja Etelä-Pohjanmaalla (10 %). Syyskuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 20 000, mikä oli sama määrä kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli syyskuun lopussa yhteensä 118 000 henkilöä, mikä oli 9 000 vähemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa. Palveluiden piirissä oli 4,4 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 45 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 3 000 suurempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin syyskuussa 38 000 uutta avointa työpaikkaa eli lähes saman verran kuin edellisen vuoden syyskuussa.

Muutokset 2014/09 – 2015/09 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2014/09 2015/09 2014/09 – 2015/09
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 1) 315 337 7,3
– yli vuoden työttömänä olleet 93 113 22,0
Palveluissa yhteensä 128 118 –7,3
– työllistetyt 39 23 –40,8
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 28 25 –12,3
– työ- ja koulutuskokeilussa 11 12 11,2
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 50 59 17,7
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 38 38 –1,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
1) Vuoden 2013 alusta voimaan tullut lakimuutos sekä 1.7. tapahtunut lomautusmenettelyn muutos lisäävät jonkin verran työttömien työnhakijoiden lukumäärää.

Linkit: Lakimuutos 1.1.2013
Lomautusmenettelyn muutos 1.7.2013

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Johanna Alatalo puh. 029 504 8084,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2015, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (603,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 20.10.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/09/tyti_2015_09_2015-10-20_tie_001_fi.html