Arbetskraftsundersökning 2015, Sysselsättning och arbetslöshet

2015
Sysselsättning och arbetslöshet
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar