Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, augusti

Arbetskraftsundersökning 2021, juli

2021
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer