Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.10.2021

Sjötransporter ökade i augusti

I augusti år 2021 uppgick den totala volymen i utrikes sjötransporter till sammanlagt 7,7 miljoner ton. Sjötransporterna ökade med 3 procent jämfört med augusti året innan. Exporten ökade med 2 procent och var 4,0 miljoner ton. Importen ökade med 3 procent och uppgick till totalt 3,7 miljoner ton.

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2019–2021

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2019–2021

Mest transporterades styckegods, totalt 1,4 miljoner ton, vilket var 18 procent av alla transporter. Näst mest transporterades oljeprodukter, 1,0 miljoner ton och anrikad malm, 0,7 miljoner ton.

Containertransporter

I augusti 2021 transporterades totalt 0,9 miljoner ton containrar via finska hamnar, vilket var 5 procent mindre än i augusti år 2020. Antalet transporterade containrar var 60 782 (105 930 TEU-containrar) 1) . Exporten av containrar minskade med 9 procent mätt i ton och importen ökade med 2 procent jämfört med augusti 2020.

Transport av transportmedel

Totalt transporterades 270 772 transportmedel i utrikes sjöfart i augusti 2021. Största delen av dem var transporter av passagerares personbilar. I augusti transporterades 172 660 passagerares personbilar. Näst mest transporterades lastbilar, 58 090 stycken och släpvagnar för lastbilar, 35 990 stycken.

Passagerartrafik

I passagerartrafiken transporterades i augusti 2021 totalt 794 478 personer. Mellan Finland och Sverige reste 386 761 personer, mellan Finland och Estland 385 234 personer och mellan Finland och Tyskland 20 005 personer. Jämfört med augusti 2020 antalet passagerare minskade med 2 procent. Jämfört med augusti 2019 var antalet passagerare dock bara 35 procent. I augusti 2021 anlände 2 478 passagerare på utländska kryssningsfartyg till Finland, för första gången sedan oktober 2019.

Fartygstrafiken på Saima kanal och transportmängden

Totalt 151 478 ton transporter i utrikes sjöfart registrerades via kanalen. Med fartyg i utrikes sjötrafik transporterades mest råvirke, totalt 75 965 ton. Näst mest transporterades oarbetade materialer och cement.


1) Grundmåttenheten för containertrafik TEU betyder en container vars längd är 20 fot, bredd 8 fot och höjd 8,5 fot.

Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Kajava 029 551 3531, olli.kajava@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (165,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 07.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikes sjöfart [e-publikation].
ISSN=2670-1995. augusti 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uvliik/2021/08/uvliik_2021_08_2021-10-07_tie_001_sv.html