Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.11.2021

Sjötransporter minskade i september

I september år 2021 uppgick den totala volymen i utrikes sjötransporter till sammanlagt 8,1 miljoner ton. Sjötransporterna minskade med 1 procent jämfört med september året innan. Exporten ökade med 3 procent och var 4,4 miljoner ton. Importen minskade med 6 procent och uppgick till totalt 3,7 miljoner ton.

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2019–2021

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2019–2021

Mest transporterades styckegods, totalt 1,5 miljoner ton, vilket var 18 procent av alla transporter. Näst mest transporterades oljeprodukter, 1,1 miljoner ton och råolja, 0,9 miljoner ton.

Containertransporter

I september 2021 transporterades totalt 0,9 miljoner ton containrar via finska hamnar, vilket var 11 procent mindre än i september år 2020. Antalet transporterade containrar var 61 998 (108 367 TEU-containrar) 1) . Exporten av containrar minskade med 14 procent mätt i ton och importen minskade med 2 procent jämfört med september 2020.

Transport av transportmedel

Totalt transporterades 251 418 transportmedel i utrikes sjöfart i september 2021. Största delen av dem var transporter av passagerares personbilar. I september transporterades 144 183 passagerares personbilar. Näst mest transporterades lastbilar, 62 436 stycken och släpvagnar för lastbilar, 41 019 stycken.

Passagerartrafik

I passagerartrafiken transporterades i september 2021 totalt 671 159 personer. Mellan Finland och Sverige reste 302 751 personer, mellan Finland och Estland 350 435 personer och mellan Finland och Tyskland 11 548 personer. Jämfört med september 2020 antalet passagerare ökade med 36 procent. Jämfört med september 2019 var antalet passagerare dock bara 44 procent. I september 2021 anlände 3 018 passagerare på utländska kryssningsfartyg till Finland.

Fartygstrafiken på Saima kanal och transportmängden

Totalt 146 909 ton transporter i utrikes sjöfart registrerades via kanalen. Med fartyg i utrikes sjötrafik transporterades mest råvirke, totalt 65 858 ton. Näst mest transporterades oarbetade materialer och cement.


1) Grundmåttenheten för containertrafik TEU betyder en container vars längd är 20 fot, bredd 8 fot och höjd 8,5 fot.

Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Henna Ylimaa 029 551 3675, Matti Kokkonen 029 551 3770, henna.ylimaa@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (165,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 05.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikes sjöfart [e-publikation].
ISSN=2670-1995. september 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uvliik/2021/09/uvliik_2021_09_2021-11-05_tie_001_sv.html