Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.3.2022

Sjötransporter minskade i januari

I januari år 2022 uppgick den totala volymen i utrikes sjötransporter till sammanlagt 7,4 miljoner ton. Sjötransporterna minskade med 3 procent jämfört med januari året innan. Exporten minskade med 8 procent och var 3,8 miljoner ton. Importen ökade med 2 procent och uppgick till totalt 3,7 miljoner ton.

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2020–2022

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2020–2022

Mest transporterades styckegods, totalt 1,3 miljoner ton, vilket var 18 procent av alla transporter. Näst mest transporterades oljeprodukter, 1,1 miljoner ton och råolja, 0,8 miljoner ton.

Containertransporter

I januari 2022 transporterades totalt 0,8 miljoner ton containrar via finska hamnar, vilket var 21 procent mindre än i januari år 2021. Antalet transporterade containrar var 56 849 (100 681 TEU-containrar) 1) . Exporten av containrar minskade med 25 procent mätt i ton och importen minskade med 11 procent jämfört med januari 2021.

Transport av transportmedel

Totalt transporterades 176 633 transportmedel i utrikes sjöfart i januari 2022. Största delen av dem var transporter av passagerares personbilar. I januari transporterades 81 106 passagerares personbilar. Näst mest transporterades lastbilar, 55 282 stycken och släpvagnar för lastbilar, 37 428 stycken.

Passagerartrafik

I passagerartrafiken transporterades i januari 2022 totalt 349 629 personer. Mellan Finland och Estland reste 220 225 personer, mellan Finland och Sverige 122 821 personer och mellan Finland och Tyskland 6 583 personer. Antalet passagerare ökade med 44 procent jämfört med antalet i januari 2021. Jämfört med januari 2020 var antalet passagerare dock bara 33 procent. I januari 2022 ankom inga passagerare till Finland med utländska kryssningsfartyg.

Fartygstrafiken på Saima kanal och transportmängden

Totalt 19 442 ton transporter i utrikes sjöfart registrerades via kanalen. Med fartyg i utrikes sjötrafik transporterades mest råvirke, totalt 8,913 ton. Näst mest transporterades pappersmassa och returpapper.


1) Grundmåttenheten för containertrafik TEU betyder en container vars längd är 20 fot, bredd 8 fot och höjd 8,5 fot.

Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Kajava 029 551 3531, olli.kajava@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (164,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 07.03.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikes sjöfart [e-publikation].
ISSN=2670-1995. januari 2022. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uvliik/2022/01/uvliik_2022_01_2022-03-07_tie_001_sv.html