Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Bakgrund till befolkningsprognosen och begränsningar vid användningen av den

Statistikcentralens befolkningsprognoser skall inte tolkas som en utveckling som ofrånkomligt kommer att förverkligas. Befolkningsprognoserna baserar sig på observationer om den tidigare utvecklingen av fruktsamhet, dödlighet och omflyttning. Vid utarbetandet av dem beaktar man inte hur ekonomiska, sociala eller andra samhälls- eller regionalpolitiska beslut eventuellt inverkar på den kommande befolkningsutvecklingen. Kalkylerna uttrycker närmast åt vilket håll utvecklingen leder, om den fortsätter i en liknande riktning.

- Det finns ett flertal exempel på att regional- och samhällspolitiken eller ekonomiska faktorer har haft en betydande inverkan på kommunernas befolkningsutveckling även på kort sikt. Befolkningsprognosen är framför allt ett hjälpmedel för beslutsfattarna att uppskatta om utvecklingen är önskvärd eller om man behöver ta till korrigerande åtgärder. Prognosens uppgift är att väcka beslutsfattarna att vid behov vidta åtgärder, sammanfattar överaktuarie Markus Rapo vid Statistikcentralen.

Prognoserna utarbetas för samtliga kommuner enligt samma grunder. En individuell behandling av kommunerna är inte möjlig i prognoserna. I vissa kommuner har utvecklingen tydligt kunnat avvika från det normala under prognosperioden. Någon delfaktor som centralt påverkar befolkningsutvecklingen, t.ex. invandringen, kan utvecklas på ett oförutsett vis.

I slutet av år 2006 fanns det 416 kommuner i Finland, av vilka merparten var små kommuner. I 362 kommuner fanns det under 20 000 invånare och i varannan kommun, dvs. i 209 kommuner, under 5 000 invånare. Enligt Rapo är det speciellt svårt att förutsäga fruktsamheten, dödligheten och omflyttningen och ytterligare befolkningsutvecklingen i kommuner med ett litet invånarantal. Ju mindre befolkningsunderlag det är fråga om desto mer påverkar den slumpmässiga variationen prognosen.

- En liten kommun kan t.ex. på grund av planläggningen av ett nytt bostadsområde få ett lika stort inflyttningsöverskott under ett år som under de föregående tio åren sammanlagt, påpekar Rapo.


Senast uppdaterad 31.5.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsprognos [e-publikation].
ISSN=1798-5145. 2007, Bakgrund till befolkningsprognosen och begränsningar vid användningen av den . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaenn/2007/vaenn_2007_2007-05-31_laa_002_sv.html