Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Befolkning efter ålder 1900 - 2060 (åren 2010–2060: prognos)

År Åldersgrupp
  Åldersklasser totalt 0 - 14 15 - 64 65 - 0 - 14 % 15 - 64 % 65 - %
1900 2 655 900 930 900 1 583 300 141 700 35.1 59.6 5.3
1910 2 943 400 1 049 400 1 724 500 169 500 35.7 58.6 5.8
1920 3 147 600 1 051 000 1 908 300 188 300 33.4 60.6 6.0
1930 3 462 700 1 018 300 2 227 200 217 200 29.4 64.3 6.3
1940 3 695 617 995 599 2 464 107 235 911 26.9 66.7 6.4
1950 4 029 803 1 208 799 2 554 354 266 650 30.0 63.4 6.6
1960 4 446 222 1 340 187 2 778 234 327 801 30.1 62.5 7.4
1970 4 598 336 1 118 550 3 052 298 427 488 24.3 66.4 9.3
1980 4 787 778 965 209 3 245 187 577 382 20.2 67.8 12.1
1990 4 998 478 964 203 3 361 310 672 965 19.3 67.2 13.5
2000 5 181 115 936 333 3 467 584 777 198 18.1 66.9 15.0
2010 5 378 165 886 705 3 547 475 943 985 16.5 66.0 17.6
2020 5 635 938 937 331 3 408 464 1 290 143 16.6 60.5 22.9
2030 5 850 097 942 715 3 382 227 1 525 155 16.1 57.8 26.1
2040 5 985 356 926 800 3 450 788 1 607 768 15.5 57.7 26.9
2050 6 090 038 948 367 3 461 034 1 680 637 15.6 56.8 27.6
2060 6 213 048 957 068 3 469 063 1 786 917 15.4 55.8 28.8

Källa: Befolkningsstatistik 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo (09) 1734 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.9.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsprognos [e-publikation].
ISSN=1798-5145. 2009, Befolkning efter ålder 1900 - 2060 (åren 2010–2060: prognos) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaenn/2009/vaenn_2009_2009-09-30_tau_001_sv.html