Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Befolkning efter ålder 1900 - 2070 (åren 2020-2070: prognos) Korrigerad 18.12.2018

Korrigerad 18.12.2018. De korrigerade siffrorna är markerade med rött.
År Åldersgrupp
  Åldersklasser totalt 0 - 14 15 - 64 65 - 0 - 14 % 15 - 64 % 65 - %
1900 2 655 900 930 900 1 583 300 141 700 35,1 59,6 5,3
1910 2 943 400 1 049 400 1 724 500 169 500 35,7 58,6 5,8
1920 3 147 600 1 051 000 1 908 300 188 300 33,4 60,6 6,0
1930 3 462 700 1 018 300 2 227 200 217 200 29,4 64,3 6,3
1940 3 695 617 995 599 2 464 107 235 911 26,9 66,7 6,4
1950 4 029 803 1 208 799 2 554 354 266 650 30,0 63,4 6,6
1960 4 446 222 1 340 187 2 778 234 327 801 30,1 62,5 7,4
1970 4 598 336 1 118 550 3 052 298 427 488 24,3 66,4 9,3
1980 4 787 778 965 209 3 245 187 577 382 20,2 67,8 12,1
1990 4 998 478 964 203 3 361 310 672 965 19,3 67,2 13,5
2000 5 181 115 936 333 3 467 584 777 198 18,1 66,9 15,0
2010 5 375 276 887 677 3 546 558 941 041 16,5 66,0 17,5
2020 5 543 221 866 686 3 418 618 1 257 917 15,6 61,7 22,7
2030 5 611 987 759 847 3 386 705 1 465 435 13,5 60,3 26,1
2040 5 601 713 734 583 3 342 578 1 524 552 13,1 59,7 27,2
2050 5 531 725 705 723 3 235 599 1 590 403 12,8 58,5 28,8
2060 5 448 354 653 939 3 099 634 1 694 781 12,0 56,9 31,1
2070 5 370 501 623 820 2 970 706 1 775 975 11,6 55,3 33,1

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 16.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsprognos [e-publikation].
ISSN=1798-5145. 2018, Tabellbilaga 1. Befolkning efter ålder 1900 - 2070 (åren 2020-2070: prognos) Korrigerad 18.12.2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaenn/2018/vaenn_2018_2018-11-16_tau_001_sv.html