Figurbilaga 2. Största befolkningsgrupper med främmande språk som modersmål 2002 och 2012

Figurbilaga 2. Största befolkningsgrupper med främmande språk som modersmål 2002 och 2012

Källa: Befolkningsstruktur 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 09 1734 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 22.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. 2012, Figurbilaga 2. Största befolkningsgrupper med främmande språk som modersmål 2002 och 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2012/vaerak_2012_2013-03-22_kuv_002_sv.html